Stanovisko k návrhu Programového prohlášení vlády ČR

Na mimořádném zasedání Předsednictva Asociace samostatných odborů, konaného dne 2. ledna 2018, byl projednán návrh Programového prohlášení vlády ČR s následujícím závěrem:

I přes řadu pozitivních myšlenek a navrhovaných opatření v mnoha oblastech vyjádřených v předloženém návrhu, Asociace samostatných odborů postrádá jakoukoliv zmínku o existenci a důležitosti sociálního dialogu. Současně není dostatečně akcentována snaha vlády o zlepšení pracovních a mzdových podmínek zaměstnanců obecně i v jednotlivých rezortech.

Z těchto důvodů nemůže Asociace samostatných odborů tento návrh Programového prohlášení vlády ČR v předloženém znění podpořit.

Další konkrétní námitky a připomínky k prezentovaným záměrům vlády v jednotlivých rezortech budou předloženy na jednání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se bude konat dne   

4. ledna 2018.  

Bohumír Dufek

předseda ASO