Šťastný nový rok 2018 !

Kolegyně a kolegové,

máme za sebou vánoční svátky a já věřím, že jste je všichni prožili v co největší pohodě a v kruhu svých rodin.

Čeká nás nový rok 2018, ve kterém Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, osobní pohodu a šťastná rozhodnutí v osobním životě.

Také Vašim rodinám přeji klid a pokoj a hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Pevně věřím, že bude dál pokračovat zvyšování životní úrovně, které bude podporovat naše podepsaná  kolektivní smlouva Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů ČR.

Pevně věřím, že budete správně volit při nadcházející volbě prezidenta a tak podporovat suverenitu České republiky v rámci Evropské unie.

Pevně věřím, že Česká republika bude snižovat byrokracii státních orgánů a tím zvýší kvalitu života našich občanů.

Pevně věřím, že český občan bude určovat, jakou cestou se v digitální ekonomice Česká republika vydá.

Přeji Vám hodně štěstí a lásku, která bude provázet Váš život.

Šťastný nový rok 2018!

Bohumír Dufek