VÝZVA VLÁDĚ ČR

Vyzýváme vládu ČR, aby svým nařízením zajistila všem zaměstnancům, kteří při výkonu svého povolání v současné době probíhající celosvětové pandemie způsobené šířením koronaviru byli nakaženi a musí do karantény, příp. musí být hospitalizováni, protože nemoc u nich již propukla, náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Jde o pracovní pozice, které vyžadují přímý styk s občany, jako jsou zdravotníci, policie, Hasičského záchranného sboru, celníci, ale také zaměstnanci obchodů, řidiči hromadné dopravy, železničáři, příp. i zemědělci zásobující trh potravinami.

Vyzýváme vládu ČR, aby svým nařízením zajistila všem zaměstnancům, kteří při výkonu svého povolání v současné době probíhající celosvětové pandemie způsobené šířením koronaviru byli nakaženi a musí do karantény, příp. musí být hospitalizováni, protože nemoc u nich již propukla, náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Jde o pracovní pozice, které vyžadují přímý styk s občany, jako jsou zdravotníci, policie, Hasičského záchranného sboru, celníci, ale také zaměstnanci obchodů, řidiči hromadné dopravy, železničáři, příp. i zemědělci zásobující trh potravinami

Jsme přesvědčeni, že oporu pro přijetí tohoto nařízení vlády lze nalézt v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 208 Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele. Tento paragraf myslí právě na situace, kdy zaměstnanec nemůže práci vykonávat ze zdravotních důvodů, které vznikly v souvislosti s výkonem práce.

Asociace samostatných odborů si váží práce těchto zaměstnanců, kteří s nasazením vlastního zdraví pomáhají řešit tuto pandemii a děkuje jim.

Žádáme proto vládu, aby tito zaměstnanci již v následujícím výplatním termínu měli deklarováno, že jim náleží náhrada mzdy či platu ve výši průměrného výdělku, a tak jsme zamezili případným diskuzím.

Bohumír Dufek

předseda

Asociace samostatných odborů