Předseda ASO Bohumír Dufek: Výzva občanům naší země – zamysleme se nad Senátem, nad jeho postoji a možná i nad jeho existencí!

K tomuto prohlášení mne přimělo vyjádření Senátu Parlamentu ČR ve středu 18. března 2020, že vláda ČR nezvládla situaci kolem pandemie.

Vyjádření senátorů hodnotím tak, že opět v Senátu zvítězily za každou cenu kritické a až zlostné názory, a to nad solidaritou, slušností a vlastenectvím! Senátoři propásli svoji historickou šanci – mlčet a naopak podpořit úsilí všech odpovědných institucí ochránit zdraví a životy občanů. Tím prokázali, jak málo je zajímá osud těžce zkoušené země, a že se pro své nadstandardní postavení nedokáží ani v tuto chvíli ztotožnit se starostmi českých rodin.

Musím zdůraznit, že když je země ve velmi složité situaci, a v té opravdu jsme, tak by si lidé měli vzájemně pomáhat a měli by si vycházet vstříc a cítit spolu. Zloba a nenávist, tak jak ji senátoři předvedli, ničemu a nikomu neprospěje. Proto je, podle mého názoru, nutné takové postoje Senátu jednoznačně odmítnout.

Jsem toho názoru, a to nejen já, ale myslí si to u nás i řada dalších občanů, že Senát je velmi dobrá trafika pro vysloužilé politiky. Provoz, a také i volby do Senátu, stojí státní pokladnu velké peníze. Právě tyto peníze, které v dnešní době naši lidé tolik potřebují, a to zvláště, když se v české ekonomice postupně projevují důsledky této pandemie. Proto považuji za potřebné zvažovat existenci Senátu.

Zrušením Senátu bychom mohli velké finanční prostředky věnovat právě těm potřebným, kterých bude, až se situace u nás uklidní, pravděpodobně mnoho. Řešením je odložit senátní volby a snažit se, aby lidé mohli veřejně, například v referendu, vyjádřit svůj názor na další existenci Senátu. Z názorů občanů, které slýcháme, když hovoříme s lidmi v krajích, městech a na vesnicích je zřejmé, že naprosté většině našich občanů Senát chybět v žádném případě nebude.

Chci vyzvednout, že současná epidemie koronaviru vyvolala mezi našimi lidmi velkou vlnu solidarity.

Proto spolu vytěsněme nenávist a pomluvy, a to i politickou nevraživost.

Mějme vzájemný respekt k druhým. Navzájem se uklidňujme a podporujme. Chovejme se k sobě slušně a odpovědně.

Bohumír Dufek

předseda

Asociace samostatných odborů

V Praze 20. března 2020