Výzva OSPZV-ASO ČR k situaci na trhu s potravinami

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR je velice znepokojen situací na obchodním trhu s potravinami v  České republice. Obchodní řetězce v nekonečné honbě za svým ziskem neváhají prodávat potraviny, které nesplňují kvalitativní normy a  deklarované složení, a tím uvádějí české občany neustále v omyl a zcela cílevědomě je okrádají.
OSPZV-ASO ČR požaduje na ministru Bendlovi, aby sjednal nápravu, která bude chránit český trh a občany České republiky.

Je třeba sjednotit a zkoordinovat práci Státní veterinární správy, České obchodní inspekce, České zemědělské a potravinářské inspekce a všech dalších kontrolních institucí. Zvýšit počet kontrol a následně nekompromisně trestat nedodržování zákonů a předpisů České republiky.

OSPZV-ASO ČR požaduje:
• aby občanům České republiky byly poskytovány detailní informace, jak tyto kontroly dopadly a jaká byla přijata u hříšníků opatření;
• aby organizace, která poruší po třetí české zákony, byla pokutována částkou 10 milionů korun a přišla o licenci;
• aby trestní odpovědnost padla na představitele těchto organizací;
• aby na všech výrobcích bylo přesné značné původu a výroby potravin. Současně navrhujeme, aby byly zakázány všechny privátní značky obchodní řetězců, které nejvíce poškozují občany České republiky;
• aby označení na etiketách potravin či potravinářských výrobcích mělo minimální velikost písma 5 milimetrů;
• zákaz dovozu drůbežího separátu a jeho používání v potravinářských výrobcích uváděných na trh v České republice;
• aby byl s okamžitou platností zakázán dovoz všech polských potravin, jelikož nemůžeme důvěřovat dozorovým polským orgánům.

Tímto vyzýváme pana ministra, aby zahájil před Velikonočními svátky jednorázovou kontrolní akci prodávaných potravin vzhledem k tomu, že je důvodné podezření, že se obchodníci budou snažit odprodat nekvalitního zboží, které nesplňuje české normy.

Projednáno v Ústředním výboru OSPZV-ASO ČR dne 26. 03. 2013
Bohumír Dufek, předseda OSPZV-ASO ČR