Vláda neřeší příčiny současné ekonomické krize. Hrozí krachy řady firem, přičemž dopady pocítí podnikatelé i občané!

Předseda Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumír Dufek byl 3. září 2022 hostem pořadu Studio ČT24 v České televizi. Během svého rozhovoru s moderátorem pořadu hovořil o roli vlády v boji s vysokými cenami energií, o důvěře vlády, o kupčení s emisními povolenkami, o jejich zastropování či zrušení, a o stoupající nervozitě ve společnosti.

Na otázku moderátora, jestli má politická opozice pravdu, že současná vláda ztratila důvěru lidí anebo má pravdu premiér Petr Fiala, který říká, že tuto demonstraci svolaly proruské síly, které jsou zaměřeny proti zájmům České republiky, Bohumír Dufek odvětil, že sobotní demonstraci nesledoval, takže ani neví, jak probíhala. Načež dodal, že si myslím, že obdobných demonstrací s obdobnými či jinými různými požadavky demonstrantů v rámci České republiky probíhá povícero. Takže, kdyby měl člověk sledovat každou z nich, prakticky nic jiného by nedělal.

Následovala další otázka moderátora, a to, zda je rád, jestliže z hlediska zajištění stability a nutnosti řešit ceny energií, dostala tato vláda důvěru v Parlamentu při nedávném hlasování o nedůvěře, předseda Asociace samostatných odborů odpověděl, že si myslí, že šlo o určité hrátky v rámci Parlamentu, což, podle něho, potvrzují i obdobné akce v minulém funkčním období. „Nechal bych to na naše politiky, ať si hrají v parlamentě. Co je však velice smutné, že nedokáží v současné době stabilizovat ekonomiku v České republice. Ale situace není tak jednoduchá, jak se mnohdy zdá, protože asi pravděpodobně krušné a kruté chvíle teprve přijdou,“ řekl Bohumír Dufek.

Na otázku, že opozice vládě vyčítá, že s vysokými cenami energií bojuje nedostatečně, a navíc, že její opatření přicházejí pozdě, tedy, jak to vidí odbory, předseda druhé největší odborové centrály odpověděl, že je toho názoru, že v tomto případě má opozice pravdu. Podle něho je vždy rozumnější než začít vyplácet sociální dávky, problémy tohoto druhu řešit ekonomickými nástroji. „V tomto případě si myslím, že vláda opravdu zaspala. Navíc, co mně velice mrzí, naše odborová centrála již v loňském roce upozornila, že obchodování s emisními povolenkami v tak krušné době, která je zde, není správné. Je mně velice líto, že v Bruselu nejsou schopni toto pochopit. To říkám se znalostí věci, protože jsem členem Evropského hospodářského a sociálního výboru za Českou republiku a za odbory,“ prohlásil. Zároveň uvedl, že v Bruselu nyní řeší, a to na základě žádosti České republiky, jako předsednické země EU, otázku, jak dosáhnout stability cen energie, konkrétně v návaznosti na další rozvoj jaderné energie.

„Jsem přesvědčen, že vláda mohla udělat daleko razantnější a účinnější opatření než ty, které dosud udělala,“ dodal. Načež moderátorovi pořadu, a všem divákům České televize, představil podkladový materiál pro jednání tripartity, která se má uskutečnit 13. září. Konstatoval, že uvedený materiál má jen čtyři strany, což je, podle něho, úsměvné. „Je škoda papíru, na kterém je natištěn,“ dodal.

Na otázku, co by navrhl vládě, aby udělala, a přitom to zatím nyní nedělá, Bohumír Dufek odpověděl, že by se vrátil do minulosti, protože si myslí, že kroků vlády k nápravě situace mělo být více. V první řadě, podle něho, měly být zastropovány emisní povolenky. Protože jde o nástroj, který má v Evropě řešit otázku snížení výskytu kysličníku uhličitého, tj. CO2. Přitom ale ostatní svět otázku výskytu CO2 neřeší. Načež připomněl, že je to právě Rusko, které spaluje miliony tun plynu a skleníkové plyny se tak volně dostávají do ovzduší.

V tomto momentě se moderátor zeptal předsedy odborů, zda to může vláda učinit, to je zastropovat emisní povolenky, aniž by měla k tomu souhlas Evropské komise? Bohumír Dufek odvětil: „Víte, že samozřejmě, že některé věci učinit nemůže. Ale přesto má nástroje, aby například určitým způsobem stabilizovala ceny. Samozřejmě, že vítám, co navrhl pan ministr Síkela, ale, podle mne, to navrhl pozdě. Myslím si rovněž, že k zastropování emisních povolenek, pokud by neměly být zrušeny, jak o tom hovoří například polská vláda, by patřilo i zastropování cen plynu,“ prohlásil Bohumír Dufek. Přitom odbory toto zastropování cen navrhovaly již v dubnu. To je relativně krátce po 24. únoru, kdy došlo k agresi Ruska vůči Ukrajině.

Předseda Asociace samostatných odborů zároveň uvedl, že si myslí, že by bylo velice vhodné, aby se státy Evropské unie dohodly na nákupu určité části plynu, a rovněž i na tom, jakým způsobem se bude přerozdělovat. Načež dodal, že není, to je v případě, že Německo bude posílat plyn do České republiky, příliš optimistický. Konstatoval, že právě Němci, vždy přednostně hájili své zájmy.

Dále připomněl, že Česká republika, pokud jde o potraviny, platí nejvyšší ceny v Evropě. To se mu, jako předsedovi zemědělských odborů, nelíbí. Načež zdůraznil, že by rád viděl českou vládu, jak bude mnohem více a intenzivněji bojovat za zájmy českých občanů.

Vzápětí uvedl, že je mu velice líto, jak se u nás neustále hovoří o tom, co by měl učinit ČEZ pro stabilizaci cen energií. Jestli to kvůli minoritním akcionářům půjde či nepůjde. Přitom ČEZ, vznikl právě kvůli tomu, aby ceny elektrické energie stabilizoval. Je mu velice líto, že se v naší společnosti o tom neustále hovoří, že by se měly ČEZu zastropovat ceny elektrické energie. Vždyť na sousedním Slovensku mají nižší ceny energie, zatímco u nás, na našem trhu, to nejsme schopni prosadit, dodal.

Právě v to okamžiku moderátor pořadu připomněl, že na Slovensku tak učinili na základě memoranda: Načež konsstoval, že pokud ví, že na Slovensku má jejich státní energetický podnik jen dva minoritní akcionáře, zatímco u nás český ČEZ jich má několik tisíc. Podle moderátora by tato jednání o zastropování cen elektrické energie byla u nás nepoměrně složitější. Bohumír Dufek k tomu ale prohlásil, že se konala valná hromada akcionářů ČEZ. Přitom se tento návrh na zastropování cen měl předložit na valnou hromadu. Podle něho bylo na to dostatek času, aby tak učinila vláda, a to již i kvůli tomu, že se zrovna projednávala výstavba dalšího bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. Tyto dvě věci se mohly řešit zároveň. Přičemž předseda odborové centrály konstatoval, že odbory již před třemi roky chtěly, aby se u nás stavěly dva nové jaderné bloky, a to jak v Dukovanech, tak i v Temelíně. Zároveň dodal, že „nejsme toho názoru, že je potřebné neustále hájit zelené šílenství. Protože, když vám v tmě nepůjde světlo, nepůjde teplo, budete se chovat úplně jinak.“

Poté moderátor přešel k tomu, zda dosavadní pomoc vlády, to je příspěvek 5000 Kč na dítě a sociální tarif, je dostatečně a dobře cílena. Bohumír Dufek mu odvětil, že je to potřeba brát z hlediska ekonomického hodnocení každé domácnosti. Jestliže někdo platil za cenu elektrické energie 1500 korun ročně, a najednou mu přijde nová faktura na 5200 Kč ročně, tak v této chvíli si lze spočítat, že lidé, kteří mají například plat ve výši kolem 30.000 Kč hrubého měsíčně, nejsou schopni utáhnout tak velké navýšení cen elektrické energie a plynu. „Podotýkám, že jde zde o navýšení cen potravin, o navýšení cen pohonných hmot. Protože obrovská masa občanů dojíždí do práce, a to vlastními auty. Myslím si, že vláda by zde měla opravdu říci, že u nás snížíme výši DPH. Případně DPH použijeme na to, abychom lidem pomohli,“ zdůraznil Bohumír Dufek. Podle něho vláda, díky růstu cen za energie, potraviny a další věci, získala obrovský balík peněz v rámci jejich příjmu do státního rozpočtu. Odbory ho odhadují na úrovni 100 až 120 miliard korun

Následně se moderátor pořadu upozornil, že kraje a obce si stěžují na malou pomoc státu. Načež dodal, zda na to má stát potřebné finanční prostředky, a to vzhledem k tomu, jak vypadá situace v rámci veřejných financí. Bohumír Dufek k tomu odvětil, že to říkají kraje a obce, tak odbory, v rámci sociální politiky, tvrdí též. Podle předsedy odborů je vidět, že odbory v tomto mají pravdu. Načež dodal, jestliže si dnes kraje a obce stěžují na to, že neutáhnou absolutně vysoké ceny energií, tak to, podle Bohumíra Dufka, nemohou utáhnout ani domácnosti. „Ovšem, musím vám k tomu říci jednu důležitou věc. Pokud s tím vláda něco neudělá, prostě nevydrží celé volební období,“ dodal Bohumír Dufek. Protože, podle něho, občané nejsou schopni akceptovat řešení této ekonomické krize, takovým způsobem, jako to dosud činí současná vláda. Nelze se totiž, když u nás panuje absolutní ekonomická krize, se neustále odvolávat na myšlenku, že trh vyřeší vše. Vždyť, jak dále Bohumír Dufek podotkl, trh přece funguje na základě stanovených ekonomických parametrů, nikoliv jinak. Přičemž dodal, že se mu nelíbí výběr ekonomických poradců, které má premiér Petr Fiala, a v podstatě celá vláda, a kteří jsou v současné pro ně k dispozici, a jejichž „dobře míněných rad“ premiér i celá vláda využívá. Podle Bohumíra Dufka jde o ekonomy, kteří hájí své osobní zájmy, či spíše institucí, které je platí.

Další otázka moderátora směřovala k tomu, jak rostoucí náklady a nejistota, kterou zažívají zaměstnavatelé, dopadají na zaměstnance a zda odbory již registrují, že by firmy začaly ve větším měřítku propouštět? Bohumír Dufek k tomu odpověděl, že si myslí, že to není zatím ještě takto vyhrocené. Prohlásil, že podnikatelé dělají vše proto, aby udrželi své firmy při životě. Podle něho většinou k propouštění zatím nedochází. Načež poznamenal, že dokonce poslední zveřejněná čísla o růstu ekonomiky hovoří o tom, že došlo k nárůstu DPH o 3,7 procenta. To svědčí o tom, že určitá část firem a podniků měla energie, za ještě přijatelnější ceny, smluvně zajištěna.

Ovšem, jak dále Bohumír Dufek dodal, pokud tento obrovský tlak trhu bude na firmy neustále dopadat, tak vznikne vážný problém, nejen pro domácnosti, ale i pro firmy a podniky. To znamená, že bude krachovat řada malých firem, především z řad soukromníků. Zároveň dodal, že pro podnikatele je to nepředstavitelná věc, když najednou krachují, a to díky tomu, že ministerstvo průmyslu a obchodu není schopno přijít s nějakým systémovým řešením. Takže krachují, přitom oni sami, to je podnikatelé, tuto situaci nezavinili. Je to pro ně obzvláště těžké, když své firmy budují 30 let. Takže, když se to shrne, podnikatelé nejsou příčinou krachů těchto firem, přitom vláda není schopna tyto příčiny odstranit. Dá se říci, že příčinou jsou většinou spekulace na trzích. Protože elektrická energie se vyrábí stále za stejnou cenu. Takže, pár obchodníků prostě spekuluje. V tom je ale největší problém tržního hospodářství, to je tedy v tom, že obchod je v podstatě o určité spekulaci s cenou.

Výsledkem těchto situací, podle Bohumíra Dufka, nakonec je, že důsledky či spíše následky tohoto stavu nakonec ponese vláda, že to nedokázala vyřešit, neboť podnikatelé nemohou akceptovat, že jejich celoživotní snažení najednou končí, zvláště, když oni sami tuto situaci nezavinili.

Miroslav Svoboda