OTEVŘENÝ DOPIS PREMIÉROVI

Vážený pane premiére,


v souvislosti s protestem zemědělské veřejnosti proti tomu, jakou zemědělskou politiku současná vláda prosazuje ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky pro Českou republiku na léta 2023-2027, který proběhl dne 8. června 2022, bylo Vám a celé vládě předáno Prohlášení Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odboru ČR.

V Prohlášení byly vyjádřeny požadavky, které by měly neslýchaně obtížnou a stále se zhoršující situaci všech občanů České republiky pomoci řešit.

Do dnešního dne jsme však neobdrželi reakci jak české vlády, tak ani Vás osobně, jak by měly být uvedené požadavky řešeny.

Doufáme, že situace, v jaké se nachází většina českých občanů včetně jejich názorů Vás i celou vládu natolik zajímá, že se očekávané reakce dočkáme.

Dále se na Vás, pane premiére, obracíme s žádostí o projednání upraveného Strategického plánu SZP v ČR.  V současnosti probíhá hodnocení koncepce a jednání s Evropskou komisí o technických parametrech. Vzhledem k tomu, že ministr zemědělství s Odborovým svazem nekomunikuje, žádáme, aby byl upravený Strategický plán Společné zemědělské politiky projednán v Radě hospodářské a sociální dohody ČR.

S pozdravem

Bohumír Dufek
předseda OSPZV-ASO ČR