Vedení OSPZV-ASO ČR jednalo s ministrem zemědělství

Vedení Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR v pondělí 3. března 2014 přivítalo ve svém sídle ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečku.

V úvodu téměř dvouhodinového jednání ministr Jurečka představil současné základní úkoly ministerstva. Jde především o to, aby české zemědělství bylo nejen soběstačné v základní zemědělské produkci, ale aby se také postupně zvyšovala jeho konkurenceschopnost. Podporu musí mít zejména ty oblasti zemědělské výroby, které produkují vyšší přidanou hodnotu a mají perspektivu vytváření nových pracovních míst, jako je chov skotu, pěstování zeleniny a ovoce. Důraz kladl na  investice, které by měly mít vliv na tolik potřebný růst pracovních míst. Nevyhnul se také problematice kvality potravin a zdůraznil, že je zapotřebí hledat řešení v propagaci domácích výrobků. Např. certifikát „Klasa“ by měl opravdu znamenat, že jde o český výrobek nejvyšší kvality. V souvislosti s tím zaznělo od předsedy OSPZV-ASO ČR Bohumíra Dufka doporučení, aby byla zřízena „Komise pro kontrolu potravin“.
Plnění těchto úkolů by mělo napomoci dosažení zrovnoprávnění postavení českých zemědělců a  potravinářů v rámci Evropské unie, o které se snaží Česká republika bez výraznějších výsledků již řadu let.

V diskusi pak kromě jiného zazněly také stížnosti na neopodstatněnou redukci specializovaného zemědělského školství. Ministr souhlasil, že  nad strukturou zemědělského školství je zapotřebí vážně se zamýšlet s  cílem vytvoření opravdu perspektivního zemědělského školství.
Prospěšnost vzájemného vyslechnutí názorů a jejich prodiskutování byla potvrzena dohodou o  dalším obdobném setkání v druhé polovině tohoto roku.

Na závěr tohoto prvního jednání ministra zemědělství se zástupci zaměstnanců v  jeho rezortu proběhl brífink, jehož prostřednictvím média měla možnost seznámit s perspektivami vývoje zemědělství a  potravinářství v ČR také širší veřejnost.