Kam směřovat zemědělské dotace EU v ČR v roce 2015

Kolegyně a kolegové,
současná situace v zemědělství po jmenování ministra Mariana Jurečky si žádá velice rychlé rozhodnutí o přesunu finančních prostředků mezi I. a II. pilířem Společné zemědělské politiky pro rok 2015.
Náš odborový svaz se snaží velice pečlivě zanalyzovat současnou situaci v zemědělství od našeho vstupu do Evropské unie od 1. 5. 2004. Musíme konstatovat, že zemědělská výroba, hlavně v oblasti živočišné výroby, významně poklesla a naše zemědělství a venkov přišly o  velké množství pracovních míst. My jsme velice nespokojeni s touto situací, kdy nám bylo neustále vyčítáno čerpání dotací, ale na druhé straně nikdo neřešil tu obrovskou míru korupce, klientelismu a  politického diletantismu při řízení tohoto státu a kdy skupina politických dobrodruhů rozkrádala vesele tento stát.
Nechám na  každém, ať sám zváží jak by měly vypadat zemědělské dotace v naší zemi. Pro lepší posouzení přikládám stanoviska Zemědělského svazu ČR a  Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. My jako odboráři podporujeme přerozdělení zemědělských dotací Evropské unie tam, kde to podpoří zvýšení počtu pracovních míst.
Chci věřit, že se pan ministr rozhodne velice moudře a hlavně ve prospěch zemědělství a venkova.

V Praze dne 7. 2. 2014
Bohumír Dufek
předseda OSPZV-ASO ČR