Úvodní slovo B. Dufka, předsedy ASO do roku 2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chci být velkým optimistou a říci Vám, že situace se v roce 2013 zlepší. Předpokládám, že dojde ve druhé polovině roku k oživení zaměstnanosti a  podnikatelského prostředí, současně tak klesne nezaměstnanost, zvýší se  reálné příjmy domácností našich občanů. Současně s tím věřím, že  budeme mít novou vládu, která bude daleko přijatelnější pro občany naší země. Pokud tomu tak nebude, mám vážnou obavu o růst podnikatelského prostředí a zvyšování počtu pracovních míst, protože současná vláda dokáže důsledně ničit, škrtat a likvidovat úplně všechno.

Protože jsem optimista věřím, že ve volbách zvítězí strana, která bude mít v programu zákon o závazném obecném referendu, změnu ústavy, změnu volebního zákona o imunitě poslanců a úpravu zákona o volbě prezidenta.

Věřím, že se nám podaří zvýšit mzdy v rezortu, i když v současném období naši podnikatelé dostali strach z Kalouska, a proto to, co jim poškrtali v dotacích ze státního rozpočtu, chtějí, aby zaplatili zaměstnanci.

Jsem přesvědčen, že to všechno dobře dopadne, protože já věřím v český národ. Dokázali jsme si pomoci sami bez toho, abychom brečeli. Věřím, že  si také zvolíme dobrého prezidenta. Ten starý nás nakonec skoro všechny zklamal.

Přál bych si, abychom se také zbavili našich špatných vlastností, jako je netečnost, závist, lhostejnost a vzali správu věcí veřejných do  vlastních rukou a dokázali vyhnat z koryt všechny barony, tuneláře a  kmotry a za nimi poslat i jejich zkorumpované politiky.

Chceme předložit zákon o minimální mzdě. Chceme předložit zákon o insolvenci občanů a zákon o soudních exekutorech.

V únoru nás čeká již 7. sjezd našeho odborového svazu. Rezoluce z tohoto sjezdu budou ovlivňovat naše počínání po celé volební období a všichni si přejeme, aby náš svaz dále zaujímal svojí autoritou přední místo v  odborovém hnutí v České republice.

Děkuji všem členům, spolupracovníkům a příznivcům za jejich aktivní účast na prosazování odborových myšlenek a za solidaritu.

Je toho před námi letos hodně a já Vám a Vašim rodinám proto přeji pevné zdraví a pevné nervy.

Bohumír Dufek
předseda ASO