Strategie pro růst českého zemědělství

Ministerstvo zemědělství předložilo po dlouhé době dokument Strategie pro růst – České zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské politiky EU po roce 2013.
Je pravda, že ač si to všichni v  Evropské unii přáli, není rozpočet na léta 2014 – 2020 schválen a od  tohoto rozpočtu se bude odvíjet směrování zemědělské politiky v České republice.
Pokud jde o náš pohled z České republiky či z Těšnova, je třeba konstatovat, že tento dokument nemá důležité politické krytí, což je velice důležité, protože když měl stát peníze, vždy ubral zemědělcům. Tento dokument se také míjí s Evropskou strategií a vytváří určitou stagnaci zemědělských firem a neřeší ekonomickou podporu českých zemědělců z českého rozpočtu. Nechci, aby to vyznělo jako laciná kritika, tak ať si tento materiál každý přečte sám, udělá si svůj úsudek a vlastní názor. Jisté je, že je dobře diskutovat tuto Strategii pro růst, protože může českým zemědělcům pomoci na evropském trhu, v jednání s potravináři a rozvíjet podnikání.

Bohumír Dufek
předseda OSPZV-ASO ČR