Tisková zpráva OSPZV-ASO ČR Zachraňme udržitelné české zemědělství a ceny českých potravin!

8. června 2022 se v Praze uskuteční Protestní shromáždění zemědělců a občanů s následujícím pochodem k Úřadu vlády ČR.

Shromáždění začíná od 9.30 hod. ve Velkém sále Paláce Lucerna, Praha 1, Štěpánská 61, poté od 13 hod, následuje pochod k Úřadu vlády ČR.

Od ledna se ASO snaží vládu varovat před následky plánovaného přesunu zemědělských dotací k těm nejmenším, které poškodí tisíce středních farmářů, povede ke snížení objemu produkce potravin, zvýší závislost ČR na dovozu potravin a povede k jejich dalšímu zdražování. 

Chceme férové podmínky pro zemědělce! 

CHCEME, ABY VLÁDA VYSVĚTLILA OBČANŮM: PROČ PODPORUJE ZDRAŽOVÁNÍ POTRAVIN.