Tisíce zemědělců znovu protestovaly proti vládní agrární politice. Objevilo se i heslo vyzývající ke generální stávce!

V pražském Paláci Lucerna se dnes sešli družstevníci, akcionáři i zaměstnanci podniků sdružených ve dvou největších zemědělských organizací, to je Agrární komory ČR (AK ČR) a Zemědělského svazu ČR (ZS ČR). Dalším spoluorganizátorem tohoto protestu českých produkčních zemědělců byl i Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů (OSPZV-ASO ČR).

Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR na toto setkání zemědělců s politiky, jak bylo původně koncipováno, otevřeným dopisem pozvaly premiéra Petra Fialu a požádali jej, aby českým produkčním zemědělcům přišel vysvětlit vládní zemědělskou politiku, která jde zcela proti evropskému trendu podpory lokální produkce potravin. Premiér Petr Fiala (ODS) ani ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) nakonec na setkání nedorazili, a proto se zemědělci vydali na pochod před sídlo Úřadu vlády ČR. Protestní akce se zúčastnily odhadem čtyři tisíce zemědělců.

Podle produkčních zemědělců, které právě zastupuje Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR, jádrem tohoto sporu je plánovaný přesun zemědělských dotací od středních a velkých zemědělských podniků k těm nejmenším podnikům. Česká republika chce jít vysoko nad rámec návrhu Evropské komise a místo doporučených 10 % hodlá vyčlenit pro mikrofarmy bezprecedentních 23 % dotací pro přímé platby zemědělcům. Podle obou nevládních zemědělských organizací tento radikální krok vláda obhajuje tím, že velké podniky byly v minulosti údajně nepřiměřeně zvýhodněny. To je ale, podle produkčních zemědělců, bohužel jeden z mnoha mýtů, které se v uplynulých letech kolem zemědělství vytvořily. Provozní zemědělské podpory vyplacené vloni menším farmám (velikosti do 100 ha) dosahovaly 9500 Kč/ha, zatímco podpory vyplacené větším farmám (nad 2000 ha) byly pouze 7500 Kč/ha. Plánované přerozdělení tak především poškodí tisíce středních zemědělců, kteří se věnují finančně náročným činnostem, jako je chov zemědělských zvířat, pěstování brambor, ovoce či zeleniny. Již více než třetina členů Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR zvažuje zrušení či výrazné omezení těchto komodit, pokud jim vláda sníží dotace avizovaným způsobem. Tím dojde k dalšímu propadu potravinové soběstačnosti České republiky a zvýšení závislosti na dovozu dražších potravin ze zahraničí.

„Neochota pana premiéra a pana ministra říci zemědělcům do očí, proč je chtějí připravit o významnou část peněz, kterými doposud dotovali finančně náročné činnosti, je jen pokračováním přezíravého přístupu vlády. Ten je smutným důsledkem toho, že vládě radí lidé, kteří zemědělství nerozumí, jsou zaslepeni ideologií či dokonce osobními zájmy a vytvořili kolem nás hradbu polopravd a mýtů. Dnes v Praze neprotestovali žádní agrobaroni, ale představitelé podniků různých velikostí, za kterými stojí tisíce drobných vlastníků, dlouhodobě investují v místech svého podnikání a zaměstnávají tam desítky tisíc lidí,“ prohlásil ve svém vystoupení prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

„Mrzí nás také, že kontroverzní plán vlády poštval zemědělce proti sobě. Představitelé Asociace soukromého zemědělství s vidinou snadno získaných peněz, které nebudou vázány na žádné produkční povinnosti, nás veřejně osočují. Přitom jsou si dobře vědomi, že na vysoce konkurenčním evropském trhu sami nedokáží výpadek produkce středních podniků nahradit. Na drahotu z dovozu a snížení zaměstnanosti ve venkovských regionech pak doplatíme všichni,“ doplnil viceprezident Agrární komory ČR a předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Zároveň musíme konstatovat, že shromáždění produkčních zemědělců v Paláci Lucerna bylo sice původně koncipováno jako setkání zemědělců s politiky, ale, jak se nakonec ukázalo, z vlády přišel pouze ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který zastupoval premiéra Petra Fialu, který byl na zahraniční cestě, zároveň i ministra zemědělství Zdeňka Nekulu, který se omluvil z důvodu karantény kvůli covidu. Přítomen byl dále i Pavel Čížek z politické strany Starostové a nezávislí (STAN), který patří mezi poradce, kteří byli rovněž pozváni. Pozváni byli i poslanci a senátoři, kteří jsou členy zemědělských výborů. Načež do Lucerny dorazili pouze opoziční poslanci. V Lucerně, kromě Jana Doležala a Martina Pýchy, vystoupili i oba zástupci vládní pětikoalice Marian Jurečka a Pavel Čížek, dále prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová, viceprezident Agrární komory ČR Leoš Říha a předseda OSPZV-ASO ČR Bohumír Dufek.

Musíme dodat, že atmosféru setkání zemědělců v Lucerně dokreslily i hesla, s nimiž účastníci této protestní akce přišli do Velkého sálu Paláce Lucerna. Například jde o tato hesla: „Zastavme vládní agrohazard“, „Spojujeme české zemědělce“, „Nemáte hlad – děkujte produkčním zemědělcům“„Chceme české potraviny“, ale zajímavé bylo i to, že se objevilo i heslo vyzývající ke generální stávce. Mimochodem, o této možnosti hovořil ve svém vystoupení i předseda zemědělských odborů Bohumír Dufek.

Po skončení úvodní části protestní akce v Paláci Lucerna se její účastníci přesunuli na Václavské náměstí k soše sv. Václava, kde, mimo jiné, člen představenstva Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek z pódia vysvětloval přítomným divákům, oč produkčním zemědělcům jde, při jejich protestech proti současné vládní politice v zemědělství a potravinářství. Jeho výklad svými ostře kritickými slovy dále doplnila členka zemědělského výboru, poslankyně Margita Balaštíková (ANO).

Dá říci, že setkání zemědělců s politiky se v podstatě dá nazvat, jako setkání zemědělců s občany, což je právě to, co produkční zemědělci považují za velmi potřebnou věc, to je informovat českou širší veřejnost o tom, jakou politiku proti zájmům našich řadových občanů současná vláda uskutečňuje.

Poté se čeští produkční zemědělci od sochy sv. Václava vydali pochodem před sídlo Úřadu vlády ČR, kde protestní akce dále pokračovala vystoupeními, a to nejen představitelů Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR a zemědělských odborů, ale především zástupců několika zemědělských podniků, kteří hovořili o konkrétních problémech českých produkčních zemědělců. V těchto jejich vystoupeních, kromě jiného, zaznělo, že pokud česká vláda nevyslyší připomínky a názory českých produkčních zemědělců, budou ve svých protestních akcích nadále pokračovat.

Současně musíme dodat, že k některým vystoupením účastníků setkání v Paláci Lucerna a k průběhu odpolední demonstrace před Úřadem vlády ČR se vrátíme v příštích několika dnech podrobnějšími zprávami.

Miroslav Svoboda