Státní rozpočet ČR na rok 2012 a k čemu to povede

Vláda se neustále zaštiťuje reformami a svojí zodpovědností. Pokud jde o reformy, jsou velice diskutabilní, protože nemají žádnou ucelenou konstrukci, která by prospěla občanům českého státu a hlavně fungování služeb, které stát zastřešuje. Současně se všechno schovává za snížení výdajů státu a snížení deficitu státního rozpočtu. Příprava rozpočtu spočívala v tom, že ministr Kalousek v televizi vyhlásil, že deficit rozpočtu bude 105 miliard a jinak odstoupí. Jeho úředníci včetně něho se posadili k rozpočtu a matematicky seškrtali to, co bylo navíc –  na 105 miliard deficitu – a bylo hotovo. Dopředu říkám, pokud se svede velká bitva ve vládě a v parlamentu o peníze pro jednotlivé rezorty (vždyť může být před volbami, a je třeba voličům něco slíbit) uslyšíme okřídlenou větu „našli jsme v rozpočtu dodatečné zdroje /v tomto případě určitě nadhodnotíme příjmy/.
Dopředu upozorňuji na to, že spíše by se mělo počítat se snížením státních příjmů, protože hrozí útlum ekonomiky a tím i snížení HDP pod 2%.
Kalousek ničí i celospolečenskou spotřebu obyvatel, protože je bytostně přesvědčen jenom o správném vývozu. Přitom bere i peníze na hledání nových trhů pro české zboží. Rozpočet prostě nemá ambice, aby pomohl rozvoji podnikání a výběru daní.
Politické strany mají tři různé náhledy na daně, rozpočet, ale i fungování státu. Podle mě nejsou schopny se na ničem domluvit, pouze to funguje tak, že se udělá nefunkční kompromis. Pak se nemůžou divit, že jsou kritizováni ze všech stran od podnikatelů, ekonomů, odborů, levice, včetně občanských sdružení. Schvalování rozpočtu ve vládě, kde nejsou přítomni ministři, je světový unikát.
A to, jakou mají tři koaliční strany zodpovědnost, nechť si udělá každý úsudek sám! Kolikrát se změnily sazby DPH, jak budeme vyplácet sociální dávky, nebo důchody přes „pofiderní karty“, jak vypadají zdravotní zákony atd. Firmám nacpeme peníze na to, že budou pro ministerstvo práce a sociálních věci shánět práci pro nezaměstnané, a to nevíme, jestli projdou nebo neprojdou benefity, jak dopadne DPH, jak přerozdělíme peníze obcím. To je jenom malý výčet toho, jak funguje vláda. A nakonec ať se každý podívá do Státního rozpočtu ČR na rok 2012. A to nevíme, jestli se nám opět neblíží ekonomická recese.