Stanovisko ke zvýšení minimální mzdy od 1.1.2012

Zastávám názor, že by nárůst minimální mzdy měl činit 500 Kč.

Důvody pro nárůst minimální mzdy aspoň v této výši jsou zřejmé:

– poslední úprava minimální mzdy byla provedena s účinností od 1. 1. 2007, a to jen o 5 Kč, což znamená, že již pátým rokem má náš mzdový systém minimální mzdu na úrovni pouze 8 000 Kč; a navíc, nejedná se jen o mzdový systém, ale i o sociální oblast, kde některé dávky jsou na minimální mzdu navázány.

– vzhledem k růstu průměrné mzdy, která přesáhla již 23 tisíc Kč, činí minimální mzda v porovnání s ní pouze cca 35 %, což je ve srovnání s jinými evropskými zeměmi velmi nízký poměr.

– navrhovaná částka nárůstu o 500 Kč představuje růst minimální mzdy cca o 6 %, což je podle našeho názoru minimální možný růst, zejména vzhledem k očekávanému růstu životních nákladů od ledna 2012.

Vyšší nárůst nenavrhujeme, i když by byl vzhledem k dlouhému pětiletému stagnování úrovně minimální mzdy a růstu inflace v tomto období (zejména v krizovém roce 2008 – 6,3 %) opodstatněný, ale vycházíme z reálných možností naší ekonomiky. Od minimální mzdy se odvíjí sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy, které by tak také vyžadovaly zvýšení. Podstatně výraznější zvýšení minimální mzdy by tak mohlo vést ve svých důsledcích k takovým opatřením zaměstnavatelů, že by došlo k masovějšímu propouštění a zvyšování nezaměstnanosti.

Velice mě překvapil prezident Hospodářské komory návrhem, který spočíval v nulovém nárůstu minimální mzdy. Naše asociace chápe minimální mzdu jako ekonomickou kategorii nejnižší ceny nekvalifikované práce na trhu.

V žádném případě nelze odvíjet minimální mzdu od cen práce zahraničních dělníků nebo lidí pracujících na černém trhu nebo od finanční situace firem, které jsou ve špatné ekonomické kondici, které by minimální mzdu nezvyšovaly vůbec, tak jak jim to umožňovaly politické strany za minulé období.