Stanovisko OSPZV-ASO ČR k mezinárodním sankcím EU

Odborový svaz chápe, že je třeba dodržet společný postup, který je stanoven v rámci Evropské unie.
Současně ale upozorňuje, že dopady těchto přijatých sankcí nejsou ale vyvážené na všechny země, jejich dopady většinou pocítí zejména malé země, jejich trh a občané.

Vláda by měla více podporovat zemědělskou politiku a uvolnit finanční prostředky z rozpočtové rezervy na zemědělské komodity, které jsou ohroženy.
Je potřebné podpořit zejména výrobu vepřového masa, aby dopady ruské krize neměly vliv na snížení výroby a zároveň snížení zaměstnanosti. Co se týká mléka, podporovat výrobce, a tím eliminovat snížení výroby, což znamená podporovat finančně zpracování mléka na máslo do hmotných rezerv a část mléka zasušit. Zajistit větší podíl našich výrobků do prodejní sítě maloobchodních řetězců. Je velice důležité udržet zaměstnanost v zemědělství a potravinářské výrobě. Zemědělci i potravináři by měli tlačit na vládu, aby jim v tomto období snížila náklady např. na cenu práce, jako v Polsku, kde zemědělci neplatí od roku 2005 zdravotní a sociální pojištění. Další přebytky pak použít na humanitární pomoc.

V Praze 9.9.2014

Bohumír Dufek, předseda OSPZV-ASO ČR