Prohlášení ASO k vyjádření A. Babiše

Na včerejším jednání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, a stejně tak ve večerním pořadu ČT 24 „Události, komentáře“ toho samého dne, ministr financí Andrej Babiš uvedl, že se mu nelíbí zrušení poplatků za pobyt v nemocnici a zejména zrušení II. pilíře důchodového systému a že se k tomu budou muset ve vládě znovu vrátit. A to přesto, že zrušení jak uvedeného poplatku, tak II. důchodového pilíře odsouhlasily všechny tři vládní strany a zakotvily je do Programového prohlášení vlády.

Asociace samostatných odborů rozhodně nemůže souhlasit se zachováním II. pilíře důchodového systému, k jehož zavedení měla vážné výhrady již před jeho schválením a samotná jeho existence po dobu déle jak jednoho roku potvrdila jeho neudržitelnost. Také znovuzavedení poplatku za  hospitalizaci, který zrušil už i Ústavní soud, a ponechání poplatku za  recept a za ošetření v ambulantní sféře by bylo porušením slibů daných občanům.

Proto Asociace samostatných odborů vyjadřuje velké znepokojení nad prohlášením člena vlády, kterým již po krátké době vládnutí neguje to, k  čemu se zavázal v prohlášení své vlády a díky kterému tato vláda získala důvěru Poslanecké sněmovny.

V Praze, dne 3. června 2014