Společné jednání odborových centrál

V pondělí 10. července 2023 proběhlo první společné jednání zástupců dvou největších odborových centrál v ČR, tj. Českomoravské konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů, k vládnímu konsolidačnímu balíčku a jeho dopadům na občany.

Účastníci tohoto jednání po prodiskutování současné ekonomické a sociální situace se dohodli, že je zapotřebí postupovat společně.

V obou centrálách budou projednána doporučení ke kolektivnímu vyjednávání, která musí na opatření vlády reagovat. Následně se mohou po vzájemné dohodě konat protestní akce vyjadřující nespokojenost odborů s drastickým snižováním životní úrovně zaměstnanců a občanů, které bude po zavedení změn obsažených v balíčcích nevyhnutelně následovat.

V Praze 10. července 2023

Bohumír Dufek
předseda ASO