Premiér Petr Fiala jednal s předsedou ASO Bohumírem Dufkem o několika, pro Českou republiku, důležitých tématech!

Ve středu 19. ledna 2022 se uskutečnilo v Praze jednání mezi předsedou vlády ČR Petrem Fialou a předsedou Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumírem Dufkem, při němž jednali o několika, pro Českou republiku, důležitých tématech.

Jak nás dnes předseda ASO informoval, s premiérem jednali o celkem o třech okruzích témat, které jsou vysoce aktuální a je nutné je v nejbližší době vyřešit.

Prvním tematickým okruhem byla otázka vzájemného si vyjasnění přesné pozice České republiky, pokud jde o Strategický plán Společné zemědělské politiky (SZP) EU, který by měl platit od příštího roku až do roku 2027. Bohumír Dufek, který je zároveň i předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV ČR), premiéra Petra Fialu informoval o stanovisku zemědělských odborů k některým formulacím, které se objevily v nejnovějším návrhu ministerstva zemědělství v tomto Strategickém plánu SZP pro ČR. Podle zemědělských odborů totiž nejsou všechny tyto, zatím předběžně navržené formulce zcela v souladu se zájmy naprosté většiny českých zemědělců, tak jak je hájí ODSPZV-ASO ČR. Podle Bohumíra Dufka je zapotřebí některá tato již navržení znění modifikovat tak, aby Strategický plán českým zemědělcům pomáhal, nikoliv naopak. Mimochodem, zítra se na ministerstvu zemědělství uskuteční jednání k závěrečným formulacím tohoto Strategického plánu SZP pro ČR, který má být do 31. ledna odeslán do Bruselu k projednání a ke schválení Evropskou komisí. Takže, je na české vládě, jaký ona nakonec zaujme k tomuto Strategickému plánu postoj a stanovisko.

Druhou oblastí, o níž premiér Petr Fiala jednal s předsedou ASO Bohumírem Dufkem, byla otázka předsednictví České republiky v EU, která nastane ve druhé polovině letošního roku, to je od 1. července 2022. Bohumír Dufek upozornil pana premiéra, že v této chvíli, by Česká republika měla mít připraveny určitá průzkumná stanoviska k obsahovému zaměření tohoto českého předsednictví EU, která by vypracoval Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), a který je poradním orgánem Evropské komise. Jelikož Bohumír Dufek je, za Českou republiku, členem EHSV, je logické, že s premiérem hovořil i o této možnosti, to je i o významné roli EHSV v rámci pomoci České republice při stanovení těch nejzávažnějších témat, které by se EU měla v tomto roce pokusit vyřešit.

V této návaznosti, třetím okruhem, o němž se mezi premiérem Petrem Fialou a předsedou ASO Bohumíre Dufkem jednalo, logicky bylo, aby čeští členové EHSV získávali od vlády ČR úplně nejčerstvější informace, které potřebují potom ke své práci v tomto poradním orgánu Evropské komise.

V závěru svého vyjádření nás předseda ASO Bohumír Dufek informoval, že tato jeho včerejší schůzka s premiérem Petrem Fialou trvala cca hodinu. Když zhodnotil obsah a výsledek celého tohoto jednání, je Bohumír Dufek toho názoru, že bylo velmi dobře, že se oba, to je pan premiér a předseda odborové centrály, nad těmito tématy sešli a prodiskutovali je. Protože, podle předsedy odborů, je zapotřebí jednat, aby se snížily třecí plochy, které, i v rámci sociálního dialogu, existují mezi vládou ČR a odbory. Samozřejmě, jak Bohumír Dufek dále konstatoval, že nemá právo hodnotit průběh této schůzky tak, že se podařilo při ní podařilo vyřešit úplně vše, protože zatím není podepsána Kolektivní smlouva vyššího stupně pro rezort zemědělství, takže jsou otevřeny všechny možnosti dalšího postupu oborů.

V úplném závěru našeho rozhovoru Bohumír Dufek nám řekl, že právě dnes zasedá Evropský hospodářský a sociální výbor, na jeho programu je právě i otázka enormního růstu cen energetiky. Za odbory k tomu dodal, že se odborům nelíbí, jak v této oblasti dalšího možného růstu cen energií, a tím i poté prakticky všech druhů zboží a služeb, postupuje současné vedení Evropské unie.

Předseda ASO Bohumír Dufek nás zároveň informoval, že dnes v odpoledních hodinách má jednání s vicepremiérem a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, které se týká vyjasnění si postupu nové vlády ČR, potažmo ministerstva práce a sociálních věcí, v pracovních otázkách a v sociální oblasti.

Miroslav Svoboda