Bohumír Dufek: S jednáním tripartity jsem spokojen. Česká republika by ale měla důrazněji hájit své zájmy v EU!

„Pokud jde o úterní jednání tripartity, byl jsem spokojen,“ řekl nám předseda Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumír Dufek ke včerejšímu jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR neboli tripartity, které se uskutečnilo poprvé za nové vlády ČR, pod vedením premiéra Petra Fialy.

„Za prvé, dostali jsme velice dobrou informaci ohledně covidu a testování zaměstnanců ve firmách s tím, že jsme byli seznámeni s dalším možným vývojem této pandemie do budoucna. Pokud by se tento vývoj potvrdil, myslím si, že bychom se mohli dostat z nejhoršího ven,“ dodal Bohumír Dufek.

Načež dále uvedl, že se na tripartitě dále projednával materiál k Zelené dohodě pro Evropu a k taxonom. Přitom zdůraznil, že ho velice potěšilo, že nový ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela již před týdnem předložil zástupcům zaměstnavatelů a odborů materiál, který mohli projednat a poradit o jeho znění a obsahu na ministerstvu průmyslu a obchodu. Zároveň Bohumír Dufek poznamenal, že tento materiál je vysoce aktuální a bude dnes projednávání vládou ČR.

Předseda ASO rovněž konstatoval, že by naší společnosti doporučil, aby velice pozorně sledovala dění a vývoj kolem balíčku, který se týká balíčku Fit for 55, a který by přijatý Evropskou komisí k Sociálnímu klimatickému fondu. Jde totiž o to, že Česká republika nedostane 100 procent stanovených finančních prostředků, ale je tam dána 50procentní spoluúčast českého státu. „Myslím si, že by se z tohoto návrhu fondu, mimo jiné, daly zaplatit i rekvalifikace zaměstnanců uhelných elektráren, případně i uhelných dolů, kteří budou muset opustit svá dosavadní pracovní místa v rámci útlumu uhelných zdrojů pro výrobu elektřiny,“ řekl Bohumír Dufek.

Podle něho je zapotřebí pozorně sledovat další možný vývoj v této záležitosti. Současně zdůraznil, že Česká republika musí v tomto směru aktivizovat svoji činnost, protože, pokud se nám nepodaří v EU prosadit, aby v rámci Evropy fungoval energetický mix, který by byl založen na tom, že bude mít k dispozici možnost těžby a zpracování malého množství uhlí, a současně i využívání plynu a jaderných zdrojů, tak na tom bude Česká republika velice nedobře. Vždyť jde také o vysokou životní úroveň našich občanů.

„Ano, nám, a to hovořím za odbory, již nechce neustále platit různé experimenty Evropy. Podívejte se například, jak dopadlo české zemědělství od roku 2004, tedy data vstupu České republiky do EU, kdy je naše živočišná výroba na polovičních stavech. Přitom nejsme schopni s uplatnit na trhu. Supermarkety a hypermarkety německých obchodních řetězců zásobují náš trh jejich zbožím, jejich potravinami, které jsou mnohdy i pochybné kvality, protože pocházejí z ze třetích zemí, a spotřebitel se to ani nedozví kvůli špatně napsaným štítkům o vystaveného a prodávaného zboží,“ konstatoval Bohumír Dufek.

Zároveň dodal, že odborů se rovněž nelíbí, že státy, které nemají vůbec automobilový průmysl, tak do toho, co se má a bude vyrábět, nejvíce hovoří. „Asi budeme muset přitvrdit i v těch oblastech, jako jsou například spalovací motory u lodí rybářů a u letadel. Protože, pokud jde o skleníkové plyn, Evropa zaujímá jen osmiprocentní podíl skleníkových plynů v rámci jejich výskytu ve světě. Pokud se tato otázka nepodaří vyřešit k naší spokojenosti, bude na tom Česká republika velice špatně,“ dodal Bohumír Dufek.

Miroslav Svoboda