Předseda ASO Bohumír Dufek ocenil, že vláda chce podpořit zaměstnance, kteří jsou v karanténě kvůli pandemii covidu!

Úvodní část pondělního pořadu Události, komentáře České televize věnovalo zpravodajství České televize průběhu jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR neboli tripartity, kdy na jejím programu, dne 1. února 2021, byla otázka výše mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. 

V úvodu vystoupila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (její vystoupení jsme zveřejnili rovněž na našich webech). Poté vystoupili ke společnému duelu prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák a předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek.

V úvodu tohoto duelu moderátorka pořadu položila Jaroslavu Hanákovi otázku, proč na tiskové konferenci po jednání tripartity prohlásil, že uvedené tři návrhy ministerstva práce a sociálních věcí na řešení této situace, jsou nesystémovým řešením. Jaroslav Hanák k tomu dále uvedl, že systémové je podle něho, když bude znát, jaký systém očkování bude uplatněn v České republice. Zároveň podotkl, že na tripartitě slyšel premiéra Andreje Babiše, že ve 2. čtvrtletí bude do České republiky dovezeno 8 milionů očkovacích vakcín. Při této příležitosti zdůraznil že zaměstnavatelé a podnikatelé jsou schopni, prostřednictvím svých závodních lékařů a nasmlouvaných praktických lékařů, naočkovat své zaměstnance. V dopravě, průmyslu, ve stavebnictví i v zemědělství jde přitom o 1.800.000 zaměstnanců. Zdůraznil, že zaměstnavatelé jsou schopni zajistit státu jejich očkování. To je, podle něho. systémová záležitost. Současně uvedl, že l, že se musí dramaticky zlepšit antigenní testování.

Na druhou otázku moderátorky, jak by otázka výše příspěvku pro zaměstnance v době karantény zatížila zaměstnavatele a podnikatele, odpověděl Jaroslav Hanák, že nezatížila, protože vše jim uhradí stát. Ale, systémové řešení, podle něho, spočívá v tom, aby byla v systému zahrnuta celá linie, to je zaměstnanec, zaměstnavatel, lékaři a hygienická správa. Načež k tomu dodal, že finanční dopady na stát jsou již tak dramatické, že se mu to nelíbí.

Po otázce moderátorky, kterou ze tří variant z předloženého návrhu ministerstva práce a sociálních věci, by považoval za nejlepší řešení, předseda Bohumír Dufek zdůraznil, že na jednání tripartity se premiér Andrej Babiš projevil jako nejlepší moderátor. Ocenil, že premiér zároveň sdělil, že vláda prostě zaplatí výpadek mzdy zaměstnancům, které postihne karanténa.

Předsedu Bohumíra Dufka docela mrzelo, že se účastníci tripartity museli o tom všem dohadovat. Neboť, kde že se to v životě stává, že se stát Takto najednou postaví vstřícně k zaměstnancům? Načež dodal, že odbory kritizují, že se vyplácí jedna dávka podpory za druhou podnikatelům, přičemž se také vidí, že někteří podnikatelé tyto dávky podpory zneužívají. Konstatoval, že v každém systému je určitý problém, a že vše není nikdy stoprocentní. Samozřejmě, že vnímá slova Jaroslav Hanáka o možné zneužívání tohoto příspěvku pro zaměstnance. Načež k tomu poznamenal, že před časem zaměstnavatelé a podnikatelé nechtěli slyšet úpravě karenční doby, neboť, podle nich, by vyplácení prvních tří dnů nemoci podnikatele zatížilo. Nyní vidíme, že se vše zvládlo.

Bohumír Dufek dále konstatoval, že v současné době lidé cítí s firmami, kde jsou zaměstnáni, a chtějí chodit do práce. Jestliže se najde pár lidí, kteří to zneužijí, tak si Bohumír Dufek myslím, že podnikatelé mají jednoduchý nástroj v ruce, prostě u toho dotyčného zjistit, zda této podpory zneužil či nikoliv.

Poté znovu vstoupil do debaty Jaroslav Hanák, který zdůraznil, že antigenní testy pro svoji firmu si latí sám, stát mu nic neproplácí. Podle něho jde o obrovské částky. Zároveň Jaroslav Hanák také ocenil moderování tripartity premiérem Andrejem Babišem. Podle něho ve firmách vše funguje. Jako nejdůležitější věc pro nejbližší dobu označil očkování a testování.

Bohumír Dufek to nevydržel a vstoupil do monologu Jaroslav Hanáka s tím, že hlavním bodem jednání tripartity byl otázka stanovení výše příspěvku zaměstnancům v době jejich karantény. Načež poznamenal, že premiér Andrej Babiš na jednání tripartity slíbil podnikatelům, že vláda zaplatí podnikatelům 50 antigenních testů, což označil za další vstřícný krok vlády.

Poté Bohumír Dufek přešel k problematice, jak kdo v současné době vyžije, pokud se má starat o svoji rodinu. Uvedl, že nedávno slyšel poslance ODA a KDU-ČSL hovořit o tom, jak nemohou podnikatelé vyžít za 20.000 kč měsíčně. Načež Bohumír Dufek upozornil, že při této sumě peněz musejí vyžít normální rodiny, když někteří její členové jsou v karanténně. A to kolikrát neberou ani minimální mzdu, doplnil. Přitom musejí platit nájem a živit rodiny. Někdy se také stává, že manželka, kvůli dětem, zůstane doma na ošetřovném a přitom bere 70 % svého platu či mzdy.

V této návaznosti Bohumír Dufek vysvětlil, proč na jednání tripartity k dohodě mezi sociálními partnery nedošlo. Podle něho je to tím, že se zaměstnavatelé a podnikatelé nechtěli dohodnout a v podstatě tuto část jednání svým postojem zablokovali. Proto také premiér prohlásil: „Do pátku to vyřešte!“. Tento postoj zaměstnavatelů a podnikatelů se přirozeně předsedovi odborů nelíbí, jak dále podotkl. Podle něho jde totiž o to, že podnikatelé neustále žádají o podporu od státu, načež zaměstnanci jsou, podle nich, dobří jen na to, aby platili daně a nic nepožadovali. Proto také Bohumír Dufek dodal, že odbory tuto podporu od státu pro zaměstnance budou požadovat.

Poté Jaroslav Hanák uzavřel tuto pasáž televizní debaty s tím, že je nutno o všem popřemýšlet.

Poté moderátorka pořadu položila Bohumíru Dufkovi otázku, zda trvá na rekvalifikací lidí ve službách, v restauracích, předseda odborů odpověděl, že ano! Nejprve vysvětlil situaci, kdy průmysl a zemědělství jedou na plný výkon, zatímco cestovní ruch a návazné služby, jako jsou hotely a restaurace, jsou pandemií covidu výrazně postiženy. Ukázalo se, že lidé v restauracích jsou propouštěni na hodinu, a to díky tomu, že podepsali dohody o provedení práce, nikoliv řádný pracovní poměr na základě pracovní smlouvy. Tito lidé by se nyní měli registrovat na Úřadu práce, jestliže nejsou schopni sehnat nové zaměstnání. Načež předseda odborů dále uvedl, že stát jim bude platit, budou-li zaregistrováni jako nezaměstnaní, sociální a zdravotní pojištění, přičemž jde o nemalé částky.

Pokud jde o rekvalifikace, Bohumír Dufek dále uvedl, že se ukazuje, že lidé se přeškolují na svářeče a řidiče, protože jde o profese, o něž je v průmyslu trvalý zájem.V úplném závěru televizní debaty Bohumír Dufek prohlásil, že jestliže si někdo myslí, že dělá v restauraci, a že tam bude po celý život, to to není pravda. Je totiž běžné, že lidé vymění za svůj život tři nebo čtyři zaměstnání. Čím mínil i profese. „Nikde není psáno, že když někdo začal podnikat, tak, že bude podnikat po celý svůj život“, uzavřel Bohumír Dufek tuto televizní debatu na ČT24.