Pár slov o mém dnešním jednání s premiérem A. Babišem

Dnes, 29. ledna 2021,jsem byl v odpoledních hodinách přijat předsedou vlády ČR Andrejem Babišem. Cílem této naší schůzky, která se uskutečnila na Úřadu vlády ČR, bylo informovat premiéra o věcech, které jsou důležité pro Asociaci samostatných odborů. Především jsme projednali tyto, podle nás, velmi důležité záležitosti, jako je návrh na odměny lékařům a ostatním zdravotníkům za jejich nasazení v době pandemie koronaviru.

Dále jsem informoval pana premiéra o stanovisku zemědělských odborů k právě schválené novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích, která se zabývá především otázkou dvojí kvality potravin, což české občany nesmírně zajímá, a rovněž i otázkou početního zastoupení českých potravin na pultech supermarketů a hypermarketů, za což u nás bojují čeští zemědělci.

Zároveň jsem panu premiérovi nadnesl i stanovisko ASO k využívání škol v přírodě, které by měly splnit svoji pozitivní roli v době, kdy je omezena praktická výuka ve školách a žáci jsou nuceni probírat látku prostřednictvím svých počítačů, což z pedagogického hlediska není asi nejlepší. Jsem si vědom, že v tomto momentu není pro přijetí tohoto návrhu příliš dobrá situace, nicméně, předpokládám, že tento návrh ASO znovu přednesu v měsících dubnu a květnu.

V neposlední řadě jsme také hovořili o návrh Evropské unie na vytvoření evropské minimální mzdy, což je otázka, za níž odbory jednoznačně stojí a podporují ji. Mimochodem, tento bod bude projednáván na jednání příští tripartity, která se uskuteční 22. února 2021.

V závěru chci jen podotknout, že jsem byl s průběhem toho jednání s panem premiérem plně spokojen a je velmi dobře, že jsem mu vysvětlil postoj odborů k těmto otázkám.

Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů