Nekalé praktiky obchodních řetězců

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR nekompromisně odsuzuje praktiky obchodních řetězců, které prodávají nekvalitní zboží.Chování těchto obchodníků je neslučitelné s morálkou prodeje!

Vrcholem cynismu je, že toto jejich obecné, dlouho trvající chování za účelem zisku za každou cenu je zdůvodňováno nařčením vlastních zaměstnanců z porušování pracovních postupů.

Zásadně odmítáme, aby obchodní řetězce takto před veřejností lhaly.

Prohlašujeme, že některé praktiky, jako přebalování potravin, prodlužování doby trvanlivosti, nalepování nepravdivých etiket a označení, jsou u některých obchodníků dlouholetou zavedenou praxí.

To, co objevily kontrolní orgány, není pro náš odborový svaz nic nového. Na tyto praktiky upozorňujeme již několik let a musíme konstatovat, že to, co si dovolují obchodní řetězce vůči českým spotřebitelům, by si v mateřských zemích v žádném případě nedovolily.

Žádáme proto konkrétní postižení firem podle zákona o zodpovědnosti firem a zveřejnění výše pokut, které jim budou inspekčními orgány uloženy.

Dále informujeme veřejnost, že v současnosti dochází k přebalování vajec a tištění českých etiket na vejce, která jsou bez označení dovážena do České republiky ze zahraničí, aby spotřebitelé nepoznali, že tato vejce na český trh nepatří.

Věříme, že se nám podaří zlepšit přístup obchodních řetězců k občanům České republiky a dosáhnout tolik potřebného zvýšení kultury prodeje, poctivého přístupu a slušnosti.