Nejsou vejce. Odborář varuje: Pozor, supermarkety švindlují

Vejce jsou v těchto dnech nedostatkovým zbožím. To se samozřejmě odráží i na jejich
cenách. Přesto by na takovéto informaci nemuselo být nic zásadně negativního – kdyby…
Vše nebylo prý pouhým důsledkem změny legislativy. A kdyby se neobjevily informace, že
si některé obchody pomáhají „po svém.“
„Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR
nekompromisně odsuzuje praktiky obchodních řetězců, které prodávají nekvalitní zboží. Chování
těchto obchodníků je neslučitelné s morálkou prodeje. Zásadně odmítáme, aby obchodní řetězce
takto před veřejností lhaly,“ říká k situaci šéf svazu Bohumír Dufek. A co ho vybudilo
k takovémuto rezolutnímu prohlášení?
„Chceme informovat veřejnost, že v současnosti dochází k přebalování vajec a tištění českých
etiket na vejce, která jsou bez označení dovážena do České republiky ze zahraničí, aby
spotřebitelé nepoznali, že tato vejce na český trh nepatří,“ vysvětlil Dufek pro ParlamentníListy.cz
současný stav, jak mu bylo prý sděleno zaměstnanci blíže nespecifikovaného supermarketu.
Nařčení zaměstnanců z porušení postupů je vrchol cynismu
Podle Dufka je vrcholem cynismu, že obecné, ale dlouhotrvající chování za účelem zisku
supermarketů za každou cenu je zdůvodňováno nařčením vlastních zaměstnanců z porušování
pracovních postupů.
„Prohlašujeme, že některé praktiky, jako přebalování jiných potravin, prodlužování doby
trvanlivosti, nalepování nepravdivých etiket a označení, jsou u některých obchodníků dlouholetou
zavedenou praxí. To, co objevily v minulých dnech tedy kontrolní orgány, není pro náš odborový
svaz nic nového. Na tyto praktiky upozorňujeme již několik let a musíme jen konstatovat, že to, co
si dovolují obchodní řetězce vůči českým spotřebitelům, by si v mateřských zemích v žádném
I proto veřejně požádal o konkrétní postižení firem podle zákona o zodpovědnosti firem a
zveřejnění výše pokut, které jim budou inspekčními orgány uloženy.
„Věříme, že se nám podaří zlepšit přístup obchodních řetězců k občanům České republiky a
dosáhnout tolik potřebného zvýšení kultury prodeje, poctivého přístupu a slušnosti,“ řekl ještě
ParlamentnímListům.cz Dufek.
Oslovené supermarkety „přebalování vajec“ popřely
Ve dvou obchodních řetězcích, které ParlamentníListy.cz oslovily, však nikdo z jejich mluvčích
„Ne, u nás se tak určitě neděje,“ řekla Simona Caidlerová, manažerka komunikace Ahold ČR. A
ani mluvčí Tesco Stores Eva Karasová o tom, že by někde v obchodech docházelo k přebalům
vajec, žádné informace neměla.
„Vejce do našich obchodů stabilně dodávají dva dodavatelé. České balírny vajec, které nakupují
a následně balí vejce ze schválených farem, jak od českých, tak zahraničních producentů
převážně ze zemí EU. Manipulace na obchodě s vejci – přebalováni, změna označení původu a
podobně, není možná. Na každém vajíčku je vytištěný kód jednoznačně označující zemi původu,
způsob chovu a číslo farmy. Na krabici je uvedena konkrétní česká balírna,“ uvedla Karasová pro
ParlamentníListy.cz.
Jak dodala, opravdu v posledních dvou týdnech zaznamenal jejich obchodní řetězec pokles
dodávek vajec v souvislosti s platností nové evropské směrnice. „Někteří producenti nezajistili
včas její stoprocentní realizaci, proto byly s nimi přerušeny dodávky. To mělo vliv na dostupnost
vajec. V důsledku poklesu dodávek došlo v našich obchodech k výpadkům zásobování. Z tohoto
důvodu intenzivně jednáme s našimi dodavateli, abychom zásobování vejci opět obnovili v
požadovaném množství,“ uzavřela mluvčí Tesca.
Za nedostatek vajec mohou mrazy a legislativa EU
A v čem tedy tkví problém, pokud necháme stranou, zda je faktem, že by supermarkety opravdu
mátly spotřebitele?
Dodávky se razantně propadly zřejmě i vinou změny legislativy. Podle chovatelů drůbeže a
veterinární správy za nedostatkem vajec nejsou ani nedávné arktické mrazy, i když i ony dokážou
na pár dnů snůšku vajec ovlivnit. „Mrazy někdy způsobí na pár dnů nedostatek vajec, ale v
domácích chovech. V produkčních farmách s řízenou atmosférou je pokles snůšky vajec ne 90
procent, jako v těch domácích, ale maximálně dvacet procent oproti jinému období,“ říká zkušený
zemědělec specializující se na živočišnou výrobu.
Podle změny v zákonech pro země Evroské unie je však od 1. ledna zapovězen prodej vajec z
tak zvaných neobohacených klecových chovů. Proto se vejce vytratily z prodejen podle všeho v
souvislosti se změnou legislativy. Chov nosnic v klasických klecích je totiž zakázán.
A právě to položilo některé české chovatele drůbeže, poněvadž neměli na investici do moderních
technologií. Zastavilo to ovšem i dodávky vajec z některých zahraničních chovů, které také
podmínku nesplňují.

ParlamentniListy.cz, 24.2.2012