KSVS v zemědělství na rok 2021

Mzdové tarify v zemědělství vzrostou v letošním roce v průměru o 3,2 procenta, nejnižší třídy vzrostou o více. Oznámili to dnes předseda Zemědělského svazu (ZS) ČR Martin Pýcha, předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů (ČMSZP) František Winter a předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) Bohumír Dufek při podpisu odvětvové Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) v zemědělství pro rok 2021.

Podle kolektivní smlouvy dojde k průměrnému zvýšení mezd o 3,2 %. Představitelé zaměstnavatelů a odborů v úvodu tiskové konference, která se konala – formou videopřenosu – při příležitosti podpisu KSVS, oznámili, že jejímu podpisu předcházelo dlouhé a náročné vyjednávání. Odborová organizace původně požadovala růst mezd o šest procent, zatímco zaměstnavatelé, vzhledem ke kritické situaci v národním hospodářství, navrhovali nulový růst a vydání společného prohlášení, kterým by vyzvali zaměstnavatele k navýšení mezd v závislosti na vývoji ekonomické situace.

Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy je v zemědělství situace složitá, i když jako celek nebylo postižené koronavirovou krizí tolik jako jiné obory. „Jsou tu ale skupiny zemědělců, které jsou navázány na farmářské trhy, restaurace nebo další segmenty, kde se to projevilo,“ dodal. Podle něho, jak zároveň upozornil, si zaměstnanci také polepší zrušením superhrubé mzdy

„Česká ekonomika se dostala do situace, která ohrožuje podmínky podnikání, zaměstnání a živobytí lidí. Jsem proto rád, že i v této situace jsme nakonec nalezli shodu, kterou, doufám, ocení všechny strany,“ uvedl předseda ČMSZP František Winter.

Předseda OSPZV-ASO ČR Bohumír Dufek v průběhu tiskové konference potvrdil, že vyjednání o podobě kolektivní smlouvy bylo, kvůli důsledkům pandemie koronaviru v loňském roce, velmi složité, ale že nakonec obě strany, tj. zaměstnavatelé a odbory, nalezly kompromis. Zároveň zdůraznil, že produktivita práce v zemědělství roste. Přičemž dále konstatoval, že současným vážným probléme českého, ale i evropského zemědělství, je otázka zaměstnanosti v zemědělství, a zejména nástupnictví při převzetí zemědělských hospodářství mladou generací. Poznamenal, že v České republice při předávání zemědělského majetku panuje značná byrokracie, která velmi ztěžuje jeho předávání do rukou mladé generace.

To ostatně, potvrdil i zemědělský podnikatel František Winter, který upozornil na složitou situaci v zemědělském učňovském školství, kdy chybí mladí lidé, kteří by, po absolvování těchto učilišť či středních škol, odešli do zemědělství pracovat.

V diskusi, na dotazy novinářů, představitelé zemědělských podnikatelů a odborů potvrdili, že hlavními změnou v nově uzavřené kolektivní smlouvě je zvýšení minimálních mzdových tarifů v zemědělství o 3,2 %. Přičemž zvýšení minimálních mzdových tarifů je významně ovlivněno navýšením minimální mzdy, které zvýšilo tři nejnižší tarifní stupně, a to nejvíce oproti ostatním tarifům. Ostatní tarify se totiž shodně zvýší o 3 %.

Bohumír Dufek novinářům rovněž sdělil, že uzavřená Kolektivní smlouva vyššího stupně je platná a účinná od 1. ledna do 31. prosince roku 2021 a bude požádáno o rozšíření její platnosti na celé odvětví zemědělství. Její podmínky se tedy budou vztahovat na všechny subjekty v zemědělství, lesním a vodním hospodářství.