Důležité je srovnávat minimální mzdu u zemědělců a potravinářů ve vztahu k okolním zemím

OSPZV-ASO ČR zastupuje zájmy a potřeby zaměstnanců v agrárním sektoru a stejně tak ve zpracovatelském průmyslu. Prostřednictvím sociálního dialogu využívá svaz následných výstupů k tlaku na mzdy, na zlepšení pracovních podmínek a vyjadřuje se mimo jiné i k péči o zaměstnance. Víc nám k tomu v rozhovoru řekl Bohumír Dufek předseda  OSPZV-ASO ČR.

 Jaké jsou v současné době klíčové aktivity svazu především ve vztahu k potravinářství a lidem co tam pracují?

Jako člen Evropského hospodářského  a sociálního výboru se snažím prostřednictvím českých politiků pro udržitelnou zemědělskou produkci zajistit, aby  začaly fungovat krátké dodavatelské řetězce a hlavně místní regionální systémy, tvorba pracovnách míst ve venkovských oblastech, podpory rodinných hospodářství, firem a družstev. Současně kladu důraz na zapojení výzkumu a inovací pro podporu lepší výživy a udržitelnější výroby potravin.

Co prozrazují dopadové studie  při srovnávání pracovních podmínek v českém zemědělství a potravinářství ve vztahu k některým evropským státům?

Dopadové studie hovoří o spravedlivé distribuci v zemědělsko-potravinářských dodavatelských řetězcích. Já nejsem toho názoru, protože  země které vstoupily do EU v roce 2004 jsou nenápadně diskriminované a je tady zneužívaná pozice kapitálu, který je na straně  zemí, které jsou delší dobu na trhu. Chceme aby se v potravinových systémech  mohlo dosáhnout tlakem spravedlivých  a transparentních vztahů mezi  zemědělci, zpracovateli a obchodníky. Jsem pro kratší dodavatelské řetězce.

Čeho se především týkají uzavřené kolektivní smlouvy a dá se jejich prostřednictvím zlepšit platové a pracovní podmínky?

Díky  kolektivním smlouvám  na letošní rok jsme uzavřeli dobré pozice například v zemědělství, kde  jsme zvedli mzdy o více jak 3%. V obchodních řetězcích např. PENNY došlo k navýšení mezd o 2.300 Kč  přímo v obchodech a u pracovníků ve skladu o 1.000 Kč. Pro příští rok již kolektivní vyjednávání probíhají a jsou jako vždy velice složitá, ale jsem optimista a myslím si , že to dobře pro zaměstnance dopadne.

 Dochází i vaším prostřednictvím k přenosu dobrých praxí z evropských zemí?

Já jsem přesvědčen, že se mi hlavně podařilo  vyměňovat si důležité informace . Pro nás je to velice přínosné např.  hodnotit minimální mzdu v Německu a ostatních zemích. Velice dobré pro nás je mapovat situaci ve Španělsku a Itálii. Potraviny a zemědělské výrobky putují celou Evropou. Byl jsem zvolen viceprezidentem  naší Evropské zemědělské federace a tak se snažím využívat této funkce ve prospěch našich členů.

Nejsou jen pracovní záležitosti, k nimž se svaz vyjadřuje. V minulých dnech se jistě i na váš stůl dostaly nové směrnice EU  k zavádění správné praxe ve stravovacích službách nebo osvědčení pro dovoz některých masných výrobků ze třetích zemí. Vypracovává vaše expertní skupina i k těmto tématům své podněty?

 Ano, vypracováváme odborná stanoviska k těmto normám. Nechci se zmiňovat např. k problémům dovozu polských potravin, které mnohdy nesplňují požadované parametry a umísťují se na našem trhu díky nekalé konkurenci. Vzpomeňme na polská vejce,  sůl  atd.

Já jsem přesvědčen, že musí skončit i praktiky obchodních řetězců, které to podporují, současně není možné neustále snižovat prodej jenom  v závislosti na ceně výrobku. Nelíbí se mi diskriminace české výroby, českých potravinářů a zemědělců.

A co daňové otázky, zvláště v momentu, kdy vstupuje  do praxe EET?

EET jednoznačně podporujeme, protože není možné, aby někteří obchodníci přes 20 let  nezaplatili žádné daně a byli neustále ve ztrátě. ODS  si tak kupovala své voliče a přitom jsme jako zaměstnanci nesli největší míru zdanění společně s firmami a podniky.

V současnosti jsem překvapen,  že ministr Babiš couvá a chce dát minimální daň 600 Kč jako paušální. 600 Kč, to snad nemusí platit daně žádné, asi se vracíme ke kupování hlasů živnostníků nedlouho před volbami. Jestli někdo říká, že díky EET zkrachuje, tak ať zkrachuje, uvidíme, já jsem přesvědčen, že to nebude tak horké.

Eugenie Linková