Bohumír Dufek: Navrhuji zvýšení příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí a v podmínkách rizika ohrožení zdraví celkem o 5000 Kč měsíčně!

Ve čtvrtek 29. dubna došlo k setkání ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové s předsedou Asociace samostatných odborů Bohumírem Dufkem, kde spolu projednávali některé otázky, které se týkají konkrétních návrhů odborů na zlepšení pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců v současném, velmi složitém období. Jde totiž o tom, že již pomalu odeznívají negativní důsledky koronavirové krize, přičemž vláda činí nezbytné kroky k tomu, aby se co nejdříve vytvořily se podmínky pro rozjezd naší ekonomiky. Samozřejmě, že jsme se zajímali, co bylo hlavním tématem jejich rozhovoru. Proto jsme předsedu Bohumíra Dufka požádali o zodpovězení několika otázek.

O jakých záležitostech či tématech jste s paní ministryní Janou Maláčovou hovořil?

Hlavním tématem této naší čtvrteční schůzky byla otázka možného zvýšení příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí, které jsou zaměstnancům vypláceny na základě příslušného paragrafu o minimální a zaručené mzdě dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020. Asociace samostatných odborů navrhuje zvýšit tento příplatek o 2500 Kč měsíčně.

Kromě toho Asociace samostatných odborů rovněž navrhuje zvýšit zvláštní příplatky za práci v pracovních podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy, který je vyplácen podle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Ten by se zvýšil ve všech pěti platových třídách o 2.500 Kč.

S tímto naším návrhem, tj. zvýšit oba příplatky o 2500 Kč, tj. celkem o 5000 Kč měsíčně, jsem informoval ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Zdůvodnil jsem to mimo jiné i tím, že jsme, jako odbory, názoru, že oba tyto příplatky již delší dobu nebyly valorizovány. Přičemž zaměstnanci v podnicích a firmách právě kvůli koronavirové pandemii prožívají složité a náročné období. Jsme přesvědčeni, že právě tyto okolnosti jsou tím správným impulsem k tomu, aby na tuto situaci český stát reagoval tím, že zaměstnancům, kteří pracují ve ztížených pracovních provozech a také v provozech, kde existuje riziko ztráty života anebo vážného poškození zdraví, si zvýšení těchto příplatků zaslouží. S tímto stanoviskem naší odborové centrály jsem ve čtvrtek ministryni Janu Maláčovou seznámil.

Navíc musím k tomu dodat, že naše představa vychází totiž z toho, že příslušný zaměstnance, který pracuje ve ztíženém pracovním prostředí, odpracuje zhruba 20 až 25 pracovních směn za měsíc. Takže, zvýšení příplatku na 2500 Kč měsíčně by prakticky znamenalo, že by jim tento příplatek vzrostl asi o 100 Kč za směnu. Mimochodem, k tomu musím dodat, že vezmeme-li v úvahu, že měsíční minimální mzda od 1. ledna 2020 činí 14.600 Kč a hodinová minimální mzda je 87,30 Kč za hodinu, potom – vládou odsouhlasený příplatek, oproti předcházejícímu roku 2019, činí jen 8,73 Kč. Přičemž to se týká nejen minimální mzdy, ale i dalších pěti platových stupnic. Proto jsme toho názoru, že návrh Asociace samostatných odborů na zvýšení těchto dvou příplatků o 2500 Kč za měsíc, by tito zaměstnanci určitě přivítali. Oni si to podle nás, rozhodně zaslouží!

⃰Jaká byla reakce ministryně Jany Maláčové na váš návrh?

S paní ministryní Janou Maláčovou jsme se shodli na tom, že uvedený návrh odborů předložím v pondělí 4. května na jednání předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody ČR neboli tripartity s tím, že společně s náměstkem ministerstva práce a sociálních věcí pro legislativu Petrem Hůrkou připravíme novelizaci příslušného nařízení vlády ČR, která svým nařízením stanovuje výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zároveň i podmínky pro jeho poskytování. Tento společný návrh ministerstva práce a sociálních věcí a odborů na jednání předsednictva tripartity předložíme.

⃰Ovšem, v tom případě se musím logicky zeptat, jakou reakci očekáváte od vlády a od zaměstnavatelů?

Na vaši otázku vám v této chvíli nemohu přesně odpovědět. Ministryně Jana Maláčová, která je místopředsedkyní předsednictva tripartity, náš návrh v podstatě přijala tím, že pověřila svého náměstka Petra Hůrku, aby se mnou návrh dopracoval do konkrétní podoby. Takže ministryně Jana Maláčová náš návrh podpoří. To je pro nás jedno plus.

Ale, podle mého názoru, rozhodující pro přijetí tohoto našeho návrhu bude do značné míry stanovisko zaměstnavatelů, potažmo podnikatelů. Osobně předpokládám, že naše argumenty by měli zaměstnavatelé uznat a přijmout. Vždyť jim připomenu, že náklady na živobytí v současných podmínkách, v nichž se nachází Česká republika, rostou a v důsledku koronavirové krize i nadále porostou, jak předpovídají někteří ekonomové u nás. Tak by měli naši argumentaci vzít v úvahu a nás návrh přijmout.V případě, že se zaměstnavateli a podnikateli v pondělí na jednání předsednictva tripartity shodneme, tak by to měla přijmout i současná vláda. V případě ČSSD je to v podstatě jasné. Pokud jde o hlavního koaličního partnera, tj. hnutí ANO, tak jenom připomenu, že premiér Andrej Babiš při svém nástupu do funkce předsedy vlády veřejně prohlásil, že když se dva sociální partneři, tj. zaměstnavatelé a odbory, na něčem shodnou a dohodnou, třetí sociální partner, tj. vláda ČR, tuto jejich dohodu vezme rovněž za svou a uplatni ji svým rozhodnutím a nařízením. Takže, logicky předpokládám, že náš návrh, který předkládám, na zvýšení příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí a v rizikových pracovních podmínkách na jednání tripartity projde, a že vláda rozhodne o zvýšení těchto příplatků ve svém vládním nařízení. Uvidíme, jak to dopadne, nicméně musím poznamenat, že jsem v tomto směru určitý optimista.

Miroslav Svoboda