Bohumír Dufek: Férové podmínky pro zemědělce na evropské úrovni

Vystoupení „Společná zemědělská politika z pohledu zaměstnanců v zemědělství“ Bohumíra Dufka

Pod názvem „Férové podmínky pro zemědělce na evropské úrovni“ se v pondělí 21. března 2022 uskutečnila v Praze mezinárodní konference, kterou zorganizoval Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR za spolupráce Zemědělského svazu ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Senátoři, poslanci a zástupci produkčních zemědělců, tj. členové nevládních zemědělských organizací, tj. Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR, v budově Senátu hovořili o velmi vážných tématech současné a budoucí evropské, tudíž i české zemědělské politiky.

Jedním z hlavních řečníků byl i předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) Bohumír Dufek, který vystoupil s přednáškou na téma „Společná zemědělská politika z pohledu zaměstnanců v zemědělství“. Ve svém vystoupení prohlásil, že je nutné vrcholným orgánům Evropské unie v Bruselu sdělit, že je třeba přepracovat celou Společnou zemědělskou politiku, Národní strategické plány jednotlivých zemí EU. Dále je zapotřebí podpořit zvýšení intenzity zemědělské výroby, zemědělských komodit, potravin a paliv. „Nesmíme opakovat chyby, které jsme udělali v minulosti, kdy jsme obětovali české zemědělství na vrub jiným rezortům,“ prohlásil Bohumír Dufek. Přičemž konstatoval, že jako člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), což je poradní orgán Evropské komise, dobře ví, jakým způsobem představitelé a zástupci Česká republiky v Bruselu mnohdy jednali. Načež dodal, že věří, že nyní budou jednat mnohem více v zájmu České republiky, než tomu bylo v minulosti.

Bohumír Dufek zároveň uvedl, že evropská energetická politika je, podle jeho přesvědčení, nesmyslně nastavená politika, a že je příčinou současné energetické krize v EU. Mrzí ho, že německý postoj k Rusku a nastavení ekonomiky k obrovským investicím připoutalo průmysl, energetiku, potravinářství V Německu k Rusku, což má významný vliv na německou ekonomiku a současně i ekonomiku České republiky. Načež prohlásil, že se naši lidé musejí chovat pozitivně, aktivně a nesmí se zbytečně strašit. „Je třeba umravnit některé ekologické organizace, které si ještě nevšimly, že v Evropě je už válka. Podotýkám, že dnes mluvit o snížení CO2, když 300 km od nás hoří miliony tun mazutu a pohonných hmot je absolutní nesmysl,“ dodal.

Podle předsedy zemědělských odborů, a zároveň i předsedy odborové centrály, tj. Asociace samostatných odborů, pandemie v uplynulých dvou letech ukázala, že „některé chamtivé podnikatelské subjekty, neví, co to je přiměřený zisk“. Podle něho se s tím Česká republika nedokázala vyrovnat. Konstatoval, že tyto podnikatelské subjekty před slušností upřednostnili absolutní tvorbu zisku, což si myslí, že, přestože se podniká za účelem zisku, tak jejich postoj nemá nic společného s morálkou, a přitom naši občané nemají mnohdy na výběr, jakého dodavatele výrobků či služeb si zvolí.

Poté Bohumír Dufek přešel k problematice evropského, potažmo i českého zemědělství. Podle něho nová situace v sektoru evropského zemědělství musí umět předcházet vizím než realitou života. Proto je zapotřebí je redukovat na nejnižší úroveň. V této souvislosti poukázal na to, co se v posledních měsících stalo s cenami energií, paliv, pohonných hmot. Přičemž konstatoval, že vysoká cena paliv není v současné době na vrcholu, a že bude i nadále růst. To se přirozeně promítne do ekonomiky zemědělských firem. Hlavně se to promítne do vysokých cen potravin, dodal. „Zde bych varoval předtím, abychom tuto chybu také opakovali do budoucna,“ prohlásil. Podle něho je zemědělství zranitelný sektor. Načež konstatoval, že naše společnost bude akceptovat jen určité navýšení cen potravin. To, že naše veřejnost dokázala vstřebat vysoké ceny energií, ale i tu nesmyslnou cenu nafty a benzínu, tak, podle něho, v žádném případě nebude akceptovat zvýšenou cenu potravin. Jak dále zdůraznil, kdyby české zemědělství bylo dobře vedeno, tak by Česká republika dokázala tuto zvýšenou cenu energií, paliv a potravin zvládnout.

Bohumír Dufek v této souvislosti poukázal na to, že se nyní ukazuje, že bylo velkou chybou podepsat přístupové smlouvy k EU, tak jak je Česká republika podepsala v roce 2004, když současně tehdy obětovala soběstačnost ČR ve výrobě potravin a zemědělských komodit. Protože si tehdejší politická a ekonomická reprezentace českého státu naivně myslela, že zboží, které bude na našem trhu chybět, lze snadno dovézt z jiných zemí EU.

Současná doby, jak dále uvedl předseda odborů, ukazuje, že globalizace je v určitých momentech přínosná, ale v určitých momentech musí být regulována. Načež připomněl počátky pandemie před dvěma léty, kdy se vozily ze zahraničí roušky, injekční stříkačky, očkovací látky, a to za velmi vysoce zdražené sumy, které musela Česká republika vynaložit na jejich nákup. Bohumír Dufek k tomu dále uvedl, že nyní může tato situace nastat, a to i pokud jde o potraviny. Protože, podle něho není pravda, co tvrdí někteří politici či ekonomové, že obilí je v Evropě dost. Vždyť po vypuknuté války na Ukrajině chybí na trhu přes 80 milionů tun obilí, což se přirozeně dotýká i České republiky. Náš stát by měl mít koncepci, která by ukázala, že si naše země, i v této složité situaci, dokáže poradit sama a je schopna zajistit dostatek obilí pro náš trh.

V této návaznosti poznamenal, že byl překvapen, když současná česká vláda říkala, že když nebudeme síti řepku, budeme mít obilí. „Je mně to líto, ale musím říci, že zemědělství je sezónní záležitost,“ dodal. Podle něho, jestliže se chceme bavit o změnách v technologii výroby, potom to, co vysadíme na pole, tak vysadíme až v roce 2023.

Naší koncepcí musí být strategie Evropské komise, která v českém překladu se dá říci „Z farmy na vidličku“, konstatoval. Podle něho cílem této strategie je vytvoření spravedlivých potravinových systémů, které budou zdravé a šetrné, a to jak k občanům, tak i k životnímu prostředí. Je to jedna z koncepcí, které může Česká republika dodržovat a rozvíjet.

„Jsem přesvědčen, že vyrobíme-li přebytky v zemědělství, že je možné je velice dobře zobchodovat. Ale, co je pro mě hlavní, že potom v tomto případě budeme schopni tyto přebytky nabídnout Ukrajině, protože tam budou chybět“, dodal.

Načež Bohumír Dufek uvedl, že si myslí, že se tato politika České republice určitě vyplatí, a nikoliv, aby se u nás produkovalo bioseno, protože biosena se naši občané nenají. Zdůraznil, že celá Evropa musí přepracovat potravinové systémy, které převážejí miliony tun potravin z jedné země do druhé. Tím se likvidují zemědělské systémy v jednotlivých zemích EU. Zároveň si položil řečnickou otázku: Co je ještě průvodním jevem? Přičemž dodal, že se tak v Evropě zbytečně produkují miliony tun CO2.

Plán Evropské komise snížit energetickou závislost na Rusku je, podle předsedy odborové centrály, krok správným směrem. Ale současně poznamenal, že není dostatečně ambiciózní. Energetickou koncepci EU je nutné přepracovat, prohásil. Vždyť, jak dále podotkl, jde přece o reálné zhodnocení situace, jak nastala a jak se vyvinula v posledních měsících, zejména v posledních týdnech, to je po vstupu ruských vojsk na území Ukrajiny 24. února t.r.

V další části svého vystoupení se předseda odborové centrály a zemědělských odborů věnoval projektu EU na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, který je nazván Zelená dohoda pro Evropu neboli anglicky European Green Deal. Prohlásil, že někteří politici či ekonomové říkají, že Green Deal je mrtev, zatímco jiní, zejména ti z Bruselu, říkají, že není mrtvý. Přičemž poukazují na to, že může být o něco odložen, případně přijato jiné tempo jeho realizace. „Já říkám, že je mrtvý,“ konsatoval Bohumír Dufek. Načež dodal, že musí zdůraznit potřebu přepracovat energetickou a zemědělskou politiku EU tak, aby reagovala na nové potřeby celé EU i jednotlivých zemí, tak, jak se vyvinuly v poslední době, zatímco původní koncepce Green Dealu se připravovala v době, kdy ještě neexistovaly problémy, které se v Evropě, ale i ve světě, nyní vyskytují. Znovu připomněl, že bude chybět 80 milionů tun obilí v Evropě, ale i v jiných státech v severní Africe a na Arabském poloostrově, které jsou významným odbytištěm ukrajinského obilí.

Poté se Bohumír Dufek pokusil definovat, jaká by měla být česká politika v nejbližších letech. Přičemž využil prostoru Senátu Parlamentu ČR s tím, že apeloval na přítomné senátory a poslance, aby se nad touto otázkou velmi dobře zamysleli, protože by česká vláda, podle jeho názoru, měla zabezpečit maximální dostatek českých potravin, zemědělských výrobků a komodit. „Vím, že to nebude jednoduché, a že to bude velmi složité, ale jednou se začít musí,“ dodal. Zdůraznil, že je nutné přepracovat znění Národního strategického plánu SZP, který byl koncem ledna odeslán ke schválení do Bruselu, protože neodpovídá reálné situace v českém zemědělství. Uvedl, že o této nutnosti již hovořil na jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR nebili tripartitě, která se konal v minulém týdnu.

Dalším závažným a potřebným úkolem, pro předsedu zemědělských odborů, je přesměrování zemědělské výroby u nás na intenzivní výrobu masa, a to to všech druhů, tedy vepřového, hovězí a drůbežího, ale například i telecího. Konstatoval, že při výrobě těchto komodit není Česká republika soběstačná. „Vím, že v tom soběstační již nikdy nebudeme, ale je potřeba soběstačnost co nejvíce zvyšovat, abychom byli v linii, že drtivá většina potravin na pultech prodejen bude české provenience“, prohlásil.

Podle Bohumíra Dufka výhodou České republiky je přebytek vyprodukovaného mléka. Ovšem, je ale také přesvědčen o tom, že i ve výrobě mléka je potřené dosáhnout jeho obrovského přebytku. „Vždyť je hanbou obchodních řetězců, že na pultech svých supermarketů prodávají dnes, to je v přebytkovém roce mléka, máslo s cenou přes 50 korun. To je, z jejich strany, absolutně neopodstatněné,“ konstatoval. Načež dodal, že z toho je vidět, jakým způsobem se chovají zahraniční obchodní řetězce k České republice. Načež prohlásil, že ceny máme evropské, ale platy máme, jako na „východě“. Podle něho máme u nás akceptovat evropské ceny, ale přitom nám někdo tyto evropské ceny zaplatit.

Bohumír Dufek dále zdůraznil, že Česká republika musí každopádně zvýšit výrobu obilovin. Konstatoval, že v toto směru máme určité zpoždění. „Nechci být laciný kritik, ale jsem o tom ochoten diskutovat se senátory i s poslanci. Mám ale dojem, že již nebude co zasít, protože zde obcházejí (zemědělské podniky) kupci a drtivá většina obilí na setí, je pravděpodobně z České republiky již vyvezena,“ uvedl předseda zemědělských odborů. „Jsem zvědav, jak to dokážeme dát dohromady, protože to byla samozřejmě strategická chyba. Nemít osivo, je, podle mě, to nejhorší, co nás mohlo potkat,“ dodal.

Podle Bohumíra Dufka je potřeba zvýšit výrobu kukuřice a cukrové řepy. Je samozřejmě potřeba zvýšit výsadbu brambor, abych se mohl v České republice následně vyrábět líh, a to i jako alternativní palivo.

V této návaznosti zdůraznil, že je rovněž potřeba urychlit výstavbu bioplynových stanic. „To proto, abychom měli alternativu k plynu, a samozřejmě zvýšili českou soběstačnost. Zde podotýkám, že se to netýká jen zemědělství, ale naší ambicí je zpracovat městský bioodpad, kterého je v ČR přebytek,“ vysvětlil.

Současně Bohumír Dufek vyslovil požadavek, že je zapotřebí definovat pojem aktivního zemědělce. „To je, abychom věděli, kdo opravdu je aktivní zemědělec. Zároveň podpořit ty zemědělce, kteří budou vyrábět a nebudou jenom čerpat dotace. Protože doba, kdy jsme se snažili dávat půdu do klidu, je dávno pryč. Dovolím si zde říci, že je potřeba rozorat drtivou většinu zatravněných pozemků, které budou moci být použity ke zvýšení zemědělské výroby,“ konstatoval.

Načež se vrátil k problematice zemědělských přebytků s tím, že jde o velice důležitá věc. Současně je přesvědčen, že stát musí, v rámci programu kupování a ukládání do hmotných rezerv, vykoupit všechny přebytky zemědělských komodit a případně je potom zobchodovat na mezinárodních trzích.

Upozornil rovněž na fakt, že se nebudou moci nadále provozovat kotle na tuhá paliva (podle zákona o ochraně ovzduší od 1. září 2022 – pozn. red.) Proto, podle něho, je nutné tento termín posunout, protože to není v silách občanů České republiky, aby tento termín splnili.

„Jsem přesvědčen o tom, že je potřeba rozdělit po republice výrobu malých potravinářských celků, abychom podpořili program ´Od zemědělce na vidličku´, protože není potřeba budovat velké celky, ale je potřeba umožnit našim zemědělcům, aby svoji výrobu zpracovali a prodali na svém místním, regionálním trhu,“ uvedl dále ve svém vystoupení Bohumír Dufek.

Poté se předseda odborové centrály a zemědělských odborů věnoval otázce legislativy. Podle něho je nutné přepracovat stavební zákon, ale nikoliv tak, jak se to v současnosti připravuje v Poslanecké sněmovně, ale tak, aby ke stavebnímu povolení nebylo potřeba 50 razítek a vyjádření mnoha úředníků.

Dále poukázal na to, že je rovněž nutné přepracovat i zákon o významné tržní síle, aby všichni zemědělci měli možnost uplatnit své zemědělské a potravinářské produkty na pultech supermarketů a hypermarketů. Aby si obchodní řetězce nedělali to, co sami chtějí, aby neporušovali to, co se dá porušit, pokud jde o vzájemné obchodní vztahy mezi dodavateli zboží a prodejci.

V této návaznosti Bohumír Dufek dále poznamenal, že je také nutné vyjasnit si vše ohledně zákona o cenách, což se týká zejména cen biopaliv a pohonných hmot. Měl na mysl tu skutečnost, že když dochází k tomu, že když klesnou ceny surovin, to je například nafty, tak prodejci u benzínových pump snižují ceny neznatelně, zatímco v případě růstu cen nafty, zdraží nafta u pump výrazněji.

Načež dodal, že je třeba přepracovat i silniční zákon. Protože, jak to udělala současná vláda kolem daňového zatížení podnikatelů, se ukazuje jako nedostatečné opatření.

„Jsem přesvědčen, že v současnosti musí mít Česká republika takový postoj, že zákony bude tvořit zde v Praze, a nikoliv v Bruselu. Jsme suverénní země. Myslím si, že bychom si neměli od nikoho diktovat, co máme v současném období dělat,“ uvedl Bohumír Dufek ve svém projevu závěrem. Podle něho je potřebné, aby Evropská komise umožnila jednotlivým členským zemím, aby obálky, které jsou určeny pro zemědělské dotace, si členské země administrovaly samy. Zástupci státu by neměli do Bruselu jezdit proto, aby jim bruselští úředníci radili, co naši zemědělci mají dělat, co a jak mají zasít, sklidit apod. Předseda zemědělských odborů si myslí, že právě v tomto směru Evropská unie učinila před lety řadu chyb. Načež dodal, že je zapotřebí, aby zástupci našeho státu v Bruselu postupovali jednotně. Vždyť EU je jeden celek s různými státy rozdílné ekonomické úrovně, a aby jeden stát ostatním zemím nediktoval, co jak mají dělat. Načež uvedl příklad Nizozemí, které sice nevyrobí na svém území jediné auto, ale diktuje Evropě, kolik spalin mají aut mít. Podle Bohumíra Dufka přece není možné, aby to takto nadále fungovalo.

V úplném závěru svého vystoupení uvedl, že zemědělské odbory jsou připraveny o všech těchto záležitostech diskutovat. Současně zdůraznil, že jako člen EHSV jezdí do Bruselu, a tam tvrdě hájí pozice českého zemědělství, a to na rozdíl od některých našich eurohujerů. Zdůraznil, že kdy to takto neuděláme, jak to představil ve svých návrzích a požadavcích, tak na to, podle něho, doplatíme všichni. Chyb, která by z toho vznikla, ta by se potom velmi těžce napravovala, dodal.

Miroslav Svoboda

Zde se můžete podívat na záznam konference: