Za prodej potravin dvojí kvality budou udělovány vysoké pokuty

Za prodej potravin dvojí kvality, tedy zaměnitelných s výrobky v jiných státech EU, ale s jiným složením, bude hrozit pokuta až 50 milionů korun. V novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích to schválila Poslanecká sněmovna.

Původní vládní návrh ovšem zmírnila tím způsobem, že bude muset jít o podstatně odlišné složení nebo vlastnosti. Výjimky budou muset být odůvodněny a spotřebitel o nich bude muset být informován. Novelu nyní dostane k projednání Senát.

Poslanecká sněmovna také schválila návrh poslanců SPD, aby prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních musely od příštího roku prodávat povinný minimální podíl stanovených potravin vyprodukovaných v tuzemsku. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) vyzval poslance, aby byli trochu nacionalisty, pokud jde o české potraviny. Jako příklad uvedl, že když si dávají ve Sněmovně kávu, přidávají si do ní německé mléko, což podle něj dosvědčuje, že zákon je potřeba.

Kvóta se nebude týkat maloobchodních prodejen do 400 metrů čtverečních a specializovaných prodejen. Přesnou definici specializované prodejny by mělo určit ministerstvo zemědělství. Kvóty se mají týkat potravin, které se dají v ČR vyprodukovat. V mnoha případech v nich ale ČR není soběstačná, jde například o květák, brokolici, jahody nebo vepřové maso.

Od příštího roku má povinná minimální kvóta činit 55 procent. Má postupně růst až na 73 procent v roce 2028. Zastánci kvót argumentují například tím, že i koronavirová krize ukázala, že je žádoucí, aby ČR byla soběstačnější v produkci potravin, které místní zemědělci dokážou vyrobit za stejných či nižších nákladů jako ti zahraniční.

Pro Českou televizi po jednání poslanců rovněž vystoupil ministr zemědělství Miroslav Toman, který reagoval na výtky o tom, že přijatá novela zákona o potravinách není v souladu s unijním právem, protože zvýhodňuje potraviny jedné země na úkor potravin ostatních zemí EU. Ministr Miroslav Toman k tomu uvedl, že samozřejmě Českou republiku čeká jednání s Evropskou komisí v Bruselu s tím, že by se mělo vyjednat, aby přijatá novela byla v souladu s unijním právem.

K právě tomuto problému můžeme dodat, že se o této otázce již nějakou dobu diskutovalo jak při jednáních zemědělského výboru Poslanecké sněmovny, tak i v rámci nevládní zemědělské organizace Agrární komory ČR, a jejích dvou členských organizací – Potravinářské komory ČR a Zemědělského svazu ČR. Zemědělci jsou toho názoru, že například i ve Francii existuje zákon, který si „hlídá“, aby francouzské potraviny byly výrazněji zastoupeny na pultech potravinářských obchodů ve Francii. Přičemž naši zemědělci upozorňují, že se o tom v Bruselu nijak zvlášť nehovoří.

„Jsem velice rád, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se ukázala v tak dobrém světle, protože jednoznačně podpořila české zemědělce a potravináře. Nikdo nemusí mít strach, že by byly omezeny potraviny a výběr potravin v českých obchodech. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) je velice spokojena, protože přijetí této novely zákona po potravinách a tabákových výrobcích bude stabilizovat zaměstnanost v České republice,“ řekl nám popřijetí této novely zákona předseda OSPZV-ASO ČR Bohumír Dufek.

Poslanci také přijali pozměňovací návrh trojice poslanců ANO Jaroslava Faltýnka, Josefa Kotta a Davida Pražáka, který umožní veřejným zadavatelům v zadávacím řízení zvýhodnit tuzemské potraviny. Veřejní zadavatelé budou moci stanovit jako podmínku účasti v řízení na dodávku potravin například místní nebo regionální potraviny z krátkého dodavatelského řetězce. „Veřejní zadavatelé tak budou moci dávat přednost sice dražším, ale zároveň kvalitnějším potravinám,“ uvádějí předkladatelé návrhu. Zvýhodnění v zakázkách se bude týkat i potravin z ekologického zemědělství.

Česká televize