Stanovisko OSPZV-ASO ČR

Odborový svaz zěmědělství a výživy-Asociace svobodných odborů ČR odsuzuje liknavý a zbabělý přístup odborových svazů sdružených v  Českomoravské konfederaci odborových svazů, které se nedokázaly ani vyjádřit za jakých podmínek by se měla uskutečnit generální stávka.
Celý tento přístup je výsledkem špatné práce předsedů a představitelů odborových svazů, která tak nahrává zmrzačené a samozvané vládní koalici politických stran.
Předsedové těchto svazů jsou dobře upíchnuti v různých představenstvech a dozorčích radách a mají na srdci jen svoje blaho.
Nadále jsme připraveni aktivně vystupovat ve prospěch prostých lidí, kteří se díky současné politice vlády dostávají do velice složitých finančních a životních problémů.

V Praze dne 11. 12. 2012

Bohumír Dufek
předseda OSPZV-ASO ČR