Prohlášení k situaci v zemědělství a cenách potravin v souvislosti s protesty německých zemědělců

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky velmi pozorně sleduje aktuální protesty německých zemědělců a podporuje jejich úsilí za dosažení lepších podmínek pro náročnou práci v zemědělství.

Situace českých zemědělců je stejně složitá, ne-li horší než německých, nedaří se získat podporu vlády ve snaze zemědělských organizací a orgánů zastavit ekonomický propad zemědělských firem, který je současně provázen vysokými cenami potravin. Nebude-li dosaženo zlepšení postavení zemědělců v českých podmínkách, může dojít k podobným protestům jako v Německu.
Jsme velice znepokojeni různými vyhlášeními, které hovoří o snižování cen potravin. Není to pravda, obchodní řetězce se nechovají eticky k občanům České republiky, protože je to veliký oligopol, který se nebojí diktovat podmínky jak české vládě, tak celému potravinovému řetězci.

Současně informujeme, že předložené čerpání rozpočtu neodpovídá skutečnosti, protože nejsou vyplaceny zemědělské dotace, ač bylo našemu Odborovému svazu slíbeno, že budou vyplaceny do konce listopadu.

Opětovně vyzýváme ministra zemědělství k jednání, které nám přislíbil na začátku prosince.
Problematickou situaci je třeba urychleně řešit, nestačí o ní jen neustále hovořit. Čeští občané si to přece zaslouží. 

Bohumír Dufek
předseda OSPZV-ASO ČR