Prohlášení Bohumíra Dufka, předsedy ASO

Musíme, bohužel, konstatovat, že v pořadu CNN PRIMA NEWS odvysílaném včera, tj. v neděli 15. listopadu 2020, byly prezidentem Asociace hotelů a restaurací ČR Ing. Václavem Stárkem uvedeny nepravdivé údaje o kolektivní smlouvě vyššího stupně. V současné době Asociace hotelů a restaurací ČR nemá uzavřenu žádnou kolektivní smlouvu vyššího stupně, která by se vztahovala na zaměstnavatele a zaměstnance v oboru pohostinství. Toto tvrzení lze si ověřit ve Sbírce zákonů na stránkách Ministerstva vnitra. Překvapuje nás, že tento fakt ponechává bez povšimnutí také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

V Praze dne 16. listopadu 2020

Bohumír Dufek
předseda ASO