Prohlášení Asociace samostatných odborů

Členové Asociace samostatných odborů jsou velice znepokojeni stavem, který se vyhrotil ve zdravotnictví díky neustále se zvyšujícímu se počtu nemocných nemocí COVID-19.

Jsme přesvědčeni, že je velice nebezpečné dále hazardovat  se zdravotním stavem obyvatelstva, a to zejména za této vyhrocené situace. Asociace samostatných odborů odmítá, aby občané sloužili poslancům při jejich politických bojích o nouzový stav. Nikdo nemá právo rozhodovat o zdraví a životě občanů takovým způsobem, že jsou obětováni na vrub politického boje v Parlamentu ČR.

Jako odboráři vyhlašujeme, že jsme pro nouzový stav a naprosto jednoznačně akceptujeme vše co k němu patří. Asociace samostatných odborů žádá vládu, aby do zdravotnictví uvolnila další finanční prostředky a pomohla tak zdravotníkům.

Bohumír Dufek
předseda
Asociace samostatných odborů