Prohlášení Asociace samostatných odborů

Asociace samostatných odborů se nemůže smířit s ekonomickým a sociálním vývojem v České republice, který drasticky snižuje životní úroveň občanů, zvyšuje cenu elektrické energie, ceny potravin a daně, a proto se připojuje k odborovému svazu KOVO a uspořádá dne 27. listopadu 2023 akci, kterou chce vyjádřit občanský protest proti současným krokům vlády.

Věříme, že všichni, kterým nejsou lhostejné tvrdé a stále se zhoršující životní podmínky, přijdou tuto akci podpořit.

Místo a hodina konání akce budou zveřejněny následně.

V Praze dne 1. listopadu 2023
Bohumír Dufekpředseda ASO