Prohlášení ASO k protestní akci zemědělců 19. února 2024

Asociace samostatných odborů na jednání svého předsednictva dne 9. února 2024 odsouhlasila jednoznačnou podporu protestní akci zemědělců, která se bude konat dne 19. února 2024, a vyhlašuje tyto požadavky:

> STOP změnám zákoníku práce : propouštění zaměstnanců bez udání důvodu

> STOP současné politice důchodů – předčasný odchod do důchodu pro náročné profese

> STOP neřešení přijetí evropské směrnice o minimální mzdě

> STOP drahým potravinám.

Současně se obracíme na všechny odborové svazy s žádosti, aby v rámci odborové solidarity vyzvaly své členy, aby se k této celorepublikové protestní akci aktivně připojili a vyjádřili tak podporu všem předloženým požadavkům.

V Praze dne 9. února 2024

Bohumír Dufek
předseda ASO

www.myzemedelci.cz

www.odbory.info

Prohlášení ASO k protestní akci zemědělců 19. února 2024