Požadavek ČMKOS na plošné zvýšení platů zaměstnanců státní a veřejné správy o 10 % vyvolává polemiku i mezi odboráři!

Blíží se doba, kdy vláda bude koncem září předkládat do Poslanecké sněmovny PČR návrh státního rozpočtu na rok 2019. V této souvislosti Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)¨daleko intenzivněji vyzývá vládu ČR, aby bylo všem zaměstnancům státní a veřejné správy přidáno na platech o 10 %, a to již od října 2018.

Pro svoji myšlenku plošného zvýšení platů zaměstnancům státní a veřejné správy o 10 % získala před několika dny i představitele ČSSD ve vládě ČR, to je ministra vnitra Jana Hamáčka a ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, kteří tomuto názoru ČMKOS vyslovili podporu.

Ovšem předseda vlády ČR Andrej Babiš, a to za podpory ministryně financí Aleny Schillerové, je v tomto směru skromnější a navrhuje přidat jednotlivým profesím výběrově. Tedy učitelům a těm nejpotřebnějším zaměstnancům státní a veřejné správy, kteří mají opravdu nízké platy. Takže, vláda ČR, podle premiéra Andreje Babiše, počítá v návrhu rozpočtu na příští rok s růstem platů učitelů o 15 procent a u ostatních zaměstnanců, tedy hasičů, policistů či úředníků, s růstem o šest procent.

S tímto stanoviskem premiéra a ministryně financí se v podstatě ztotožňuje i druhá největší odborová centrála – Asociace samostatných odborů (ASO), což ve svých veřejných vystoupeních nedávno potvrdil i její předseda Bohumír Dufek.

Tato situace, rozdílné náhledy obou odborových centrál, k návrhu na plošné zvýšení platů zaměstnanců státní a veřejné správy zaujala český internetový portál Seznam.cz, aby do svého televizního pořadu Duel, který byl odvysílán 13. srpna, pozval předsedu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Františka Dobšíka, a to jako reprezentanta stanoviska ČMKOS, protože učitelů a nepedagogických pracovníků se toto navrhované plošné zvýšení platů zaměstnanců státní a veřejné správy velmi citlivě dotýká. Druhým účastníkem pořadu Duel byl předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek, který je zároveň i předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů.

V tomto téměř půlhodinovém duelu, a to za aktivní účasti moderátorky Martiny Spěváčkové, která svým hostům kladla jasně položené otázky, se oba předsedové – František Dobšík a Bohumír Dufek – snažili televizním divákům vysvětlit svá stanoviska a postoje.

Předseda školských odborů František Dobšík v úvodu svého vystoupení prohlásil, že prioritou zvýšení platů ve státní a veřejné správě jsou zdravotníci, kteří by měli dostat zvýšení platů o 15 %, přičemž ostatní zaměstnanci státní a veřejné správy by měli dostat přidáno o 10 %. Zároveň poznamenal, že se při jednáních odborářů s představiteli vlády ČR a také i s příslušnými poslanci hovořilo o tom, že platy učitelů a nepedagogických pracovníků by měly vzrůst od 1. září, což se logicky již nestihne. Proto lze uvažovat o náhradním termínu od 1. října, případně od 1. Listopadu s tím, že od 1. ledna 2019 by se mělo přidat oněch požadovaných 10 % všem státním a veřejným zaměstnancům. Zdůvodnil to tím, že česká ekonomika roste a to by se mělo projevit i ve zvýšení platů zaměstnanců státní a veřejné správy. V průběhu další části diskuse v podstatě zopakoval řadu svých argumentů a postojů, a to z pohledu školských odborů. Mimo jiné uvedl, že pokud jde o pedagogické pracovníky, tak současná vláda ČR ve svém vládní prohlášení má uvedeno, že by veřejnému školství mělo být přidáno na platech dynamičtěji, což dokumentoval tím, že 10 % zvýšení platů by mělo jít do mzdových tarifů a 5 % je určeno do nenárokové složky odměn pedagogických pracovníků.

Předseda ASO Bohumír Dufek odmítl plošné zvýšení platů zaměstnancům státní a veřejné správy s tím, tento návrh ČMKOS je mimo ekonomickou realitu. Proto by měli dostat přidáno na platech jen státní a veřejní zaměstnanci, kteří mají nejnižší příjmy. Prioritou Asociace samostatných odborů je, aby se přidalo lékařům a finanční správě a také například i hasičům, protože ti nemají výsluhu let, jako vojáci a policisté a přitom nasazují svůj život v boji s ohněm mnohdy častěji. Zároveň konstatoval, že pokud česká ekonomika bude i nadále růst tímto tempem, tak by se vláda ČR a odbory k myšlence růstu platů ve státní a veřejné správě mohly vrátit v pololetí příštího roku.

Na otázku moderátorky Martiny Spěváčkové, co říká argumentu ministryně Jany Maláčové o tom, že zaměstnanci jednoho obchodního řetězce berou mzdy ve výši 28.000 Kč měsíčně, takže přetahují pracovníky z veřejného sektoru, Bohumír Dufek odpověděl, že je zapotřebí udělat rozbor toho, čím se jednotlivá ministerstva zabývají a proč neustále vzrůstá počet státních úředníků. Dokumentoval to tím, že například ministerstvo zemědělství přijal za minulé čtyři roky své činnosti na 200 nových zaměstnanců. V této souvislosti připomněl, že počátkem 90. let minulého století se proklamovalo snížení zaměstnanců státní a veřejné správy o jednu třetinu. Tím by také vznikl prostor pro zvýšení platů těch státních a veřejných zaměstnanců, kteří by v této sféře zůstali pracovat. Současně také podotkl, že zeštíhlení státní správy není jednoduché, protože každé ministerstvo hájí své vlastní zájmy. Načež František Dobšík k tomu poznamenal, že zeštíhlení ministerstev není záležitostí jednoho roku, ale je to otázka pro celá vládní období současné vlády ČR.

V závěru této diskuse se rozvinula i polemika nad tím, jak lze chápat solidaritu odborů a jak by obě odborové centrály měly společně postupovat při obhajobě zájmů zaměstnanců. Bohumír Dufek k tomu uvedl, že nejen v otázce plošného zvýšení platů zaměstnanců státní a veřejné správy jsou odlišná stanoviska ČMKOS a ASO, ale také například i v otázce oddělení důchodového systému od státního rozpočtu. Kdy ASO je pro jejich oddělení, jak nyní navrhuje premiér Andrej Babiš, zatímco ČMKOS je proti. Oba předsedové se poté shodli na tom, že je zapotřebí hledat cestu společných stanovisek pro zdárný průběh jednáních tripartity v následujícím období. Přičemž Bohumír Dufek k tomu dodal, že doufá ve společné stanovisko obou odborových centrál, až se na tripartitě budou projednávat takové věci, jako je dostavba atomových bloků v našich jaderných elektrárnách či otázka otevření našeho železničního trhu v osobní přepravě cestujících zahraniční konkurenci.

Poté se oba předsedové odborových svazů rozloučili. Zbývá jen dodat, že požadavek ČMKOS, aby se otázka plošného zvýšení platů zaměstnanců státní a veřejné správy o 10 % projednala do konce srpna letošního roku, není asi příliš reálná, když premiér Andrej Babiš nyní vyjádřil názor, že by se o této věci mělo jednat ještě v průběhu září, než se vyjasní všechny otázky kolem návrhu státního rozpočtu pro příští rok.

MIroslav Svoboda