Otevřený dopis vládě ČR a ministru financí

Žádám vládu ČR a ministra financí, aby urychleně svolali mimořádnou Valnou hromadu akciové společnosti ČEZ s jediným bodem programu, a to odvolání všech členů představenstva ČEZ a.s. a volbu nového představenstva.

Bohumír Dufek v.r.

předseda ASO

č. tel. 602 346  269