Otevřený dopis ministru zemědělství Marku Výbornému

Vážený pane ministře,

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odboru ČR se na Vás obrátil jlž 5. prosince 2023 s požadavkem na uskutečnění jednání představitelů odborového svazu s Vámi k projednání situace v českém zemědělství a v cenách potravin. Upozorňoval na nedodržování zákona o významné tržní síle a zákona o ochraně spotřebitele.

Na tuto žádost OSPZV-ASO ČR jste ještě v prosinci reagoval příslibem zrealizováni takového setkání. Ovšem ke slíbenému setkání do dnešního dne nedošlo, i když OSPZV-ASO ČR 8. ledna 2024 Vás opětovně k setkání vyzval.

Znepokojivá jsou různá vyhlášení o snižování cen potravin, která se nezakládají na pravdě. Obchodní řetězce se nechovají k občanům České republiky eticky a vytvořený oligopol svobodně diktuje své podmínky. Neméně problematický a varující je ekonomický propad zemědělských firem.

Nechceme-li se dočkat obdobných protestních akcí jako v Německu, Francii, Belgii či v Holandsku, je zapotřebí jednat. A o to odborový svaz usiloval už svou výzvou k jednání na kompetentním ministerstvu.

Bohumír Dufek

předseda OSPZV-ASO ČR