Nepeněžní volnočasové benefity: jejich smysl a důležitost

Základní údaje:

 • Nepeněžní volnočasové benefity (dále jen „benefity“) jsou využívány přibližně 3 miliony zaměstnanců, tedy zhruba třemi čtvrtinami všech českých zaměstnanců jak ze soukromé, tak z veřejné sféry.
 • Skrze benefity stát účelově podporuje oblasti, které přináší celospolečenský prospěch (zdraví, sport, kultura). Benefity motivují zaměstnance k tomu, aby je každodenně využívali – nejoblíbenějšími benefity jsou právě oblast zdraví (vitamíny, příspěvky na zubní ošetření, rehabilitace), příspěvky na sportovní a kulturní akce, pohybové aktivity (fitness, bazén), ale také vzdělání, knihy, rekreační pobyty nebo služby péče o děti.
 • Dle spotřebitelských průzkumů jsou příspěvky na volný čas atraktivní pro 94 % zaměstnanců a 84 % se domnívá, že by stát měl poskytování benefitů podporovat (např. GfK, ppm factum, Ipsos).
 • Benefity financuje zaměstnavatel ze soukromé sféry z dosaženého zisku nebo z Fondu kulturních a sociálních potřeb ve veřejné sféře. Nejsou tedy daňově osvobozené na straně zaměstnavatele, ale pouze na straně zaměstnance.
 • Benefity pomáhají k sociálnímu smíru, představují jeden z mála nástrojů, kterým může zaměstnavatel (zvláště ten menší) podpořit disponibilní příjem zaměstnance nad rámec mzdy a tím např. pomoci kompenzovat rostoucí životní náklady.
 • Skrze benefity mohou zaměstnavatelé vycházet vstříc konkrétním potřebám jednotlivých zaměstnanců. 
 • Benefity jsou využívány výhradně v tuzemských obchodech a službách, ve zdravotnických, sociálních, kulturních a sportovních zařízeních na území České republiky. 

Dopady na státní rozpočet a ekonomickou situaci:

 • Dle vlastního propočtu Ministerstva financí jsou rozpočtové dopady zrušení podpory volnočasových benefitů relativně malé (úspora 1,4 mld., která se zároveň dotkne zhruba 3 milionů lidí).
 • Tento odhad předpokládá, že zaměstnavatelé nebudou na zaváděné změny a zatížení benefitů reagovat a pouze odvedou na pojistném o to více. To je ale v době extrémního nákladového tlaku (inflace, úrokové sazby, silná koruna) iluzorní.
 • Stát neumí dopady svých rozhodnutí spočítat. U tzv. windfall tax stát předpokládal podobnou nečinnost firem, odhadoval výnos 100 mld Kč a realita bude nejméně o 60% nižší.
 • Při zrušení daňového osvobození přestanou firmy a organizace v drtivé většině benefity poskytovat, jelikož ty budou daňově horší než mzda. Již nyní jsou benefity placené ze zisku po zdanění, tj. stát nezíská navíc ani daň z příjmů právnických osob. Naopak, zahraniční korporace odvedou tyto prostředky z české ekonomiky formou dividend.
 • Výsledkem tedy bude hlavně to, že zaměstnanci přijdou o část svého disponibilního příjmu určeného výhradně ke spotřebě v ČR, zatímco stát nevybere navíc nic
 • Faktické zrušení benefitů dopadne nejen na domácnosti, ale i na ekonomiku.
 • Přísun financí do školek, divadel, knihkupectví, lékáren a dalších se sníží a tyto sektory budou po covidu a inflaci v krátké době vystaveny třetí šokové vlně.
 • Co stát ve svých dopadech opomněl zvážit, je to, že omezení přísunu financí bude mít dominový efekt na snížený výběr DPH, pokles zaměstnanosti v sektoru služeb a růst sociálních dávek.
 • Opatření omezí spotřebu, a tím bude mít dopad i na hospodářský růst. V době, kdy Ministerstvo financí odhaduje pouze minimální hospodářský růst a statistická data upozorňují na alarmující propad spotřeby domácností, je to učebnicový příklad cyklicky nevhodného národohospodářského opatření.
 • Bez daňové podpory nedávají benefity pro firmy smysl a na rozdíl od stravenkového paušálu, kde při jeho zrušení lze předpokládat z většiny návrat ke kantýnám a (digitálním) stravenkám, nemají volnočasové benefity substitut.
 • Zrušení benefitů povede logicky k vyššímu tlaku na růst mezd ze strany zaměstnanců.
 • Malé a střední podniky nebudou schopny konkurovat velkým korporacím – zatímco nyní se mohou odlišit na trhu práce právě skladbou nabízených benefitů, při jejich zrušení budou muset konkurovat velkým korporacím pouze mzdou, což je pro řadu z nich nemožné

Jaký vliv a dopad má využívání volnočasových benefitů na ………..

Výzkum ppm factum VOLNOČASOVÉ BENEFITY pro UZS a AMSP ČR, VI/2018, kvótní výběr, zaměstnanci 18+, velikost vzorku: 1180 respondentů

Zrušení daňové podpory zaměstnaneckých benefitů = přímé ohrožení poskytovatelů služeb

 • Které profese a oblasti podnikání by mohly být v případě zrušení poskytování volnočasových benefitů ohroženy a mohlo by dojít k jejich výrazné redukci v nabídce služeb ?
 • Jedná se především o živnostníky a malé a střední podnikatele, kteří poskytují své služby ve větších i menších městech – celkově by tito podnikatelé přišli o miliardy Kč, řada z nich by musela ukončit činnost.
Poskytovatelé služeb v ohroženíNa jaké oblasti se benefity využívají
masér
fyzioterapeut
poskytovatelé lázeňských procedur a rehabilitací
provozovatelé zdravotnických potřeb a lékáren
cvičitelka jógy, aerobiku, spinningu
trenér ve fitness centru
provozovatelé tělocvičen a jiných sportovních zařízení pro dospělé a děti
instruktor v autoškole
provozovatel penzionu
provozovatel dětských táborů
provozovatelské mateřských center
organizátoři a lektoři kurů pro děti
lektorka výtvarných kurzů
trenér cvičení nebo plavání s dětmi
provozovatelé sportovních kroužků pro děti
provozovatelé divadel, muzeí, galerií
organizátoři koncertů a hudebních událostí  
očkování
vitamíny
zdravotní pomůcky
rehabilitace
fyzioterapie
lázně
brýle a kontaktní čočky
jazykové kurzy
počítačové kurzy
dětské tábory
plavání a jiné cvičení s dětmi
kurzy pro děti
divadla
koncerty
rekreační pobyty v hotelích a penzionech
fitness cvičení aerobik, pilates, jóg a plavání v bazénu  

Modelový příklad dopadu uvažovaného opatření MF na příjem zaměstnance:

 Současná situaceNavrhované změny
 ABCDE
 Zaměstnavatel poskytuje mzdu a benefityZaměstnavatel poskytuje mzdu místo benefituZaměstnavatel A nadále poskytuje mzdu a benefityZaměstnavatel A sníží benefity na 75%Zaměstnavatel A zruší benefity bez náhrady
Hrubá mzda50 00060 00050 00050 00050 000
Osvobozené benefity10 000010 0007 5000
      
Zaměstnanec     
Základ daně50 00060 00060 00057 50050 000
Pojistné na sociální a zdravotní pojištění (11%)-5 500-6 600-6 600-6 325-5 500
Daň (15%; sleva na poplatníka)-4 930-6 430-6 430-6 055-4 930
Čistý peněžní příjem39 57046 97036 97037 62039 570
Čistý nepeněžní příjem10 000010 0007 5000
Celkový příjem zaměstnance49 57046 97046 97045 12039 570
% dopad na zaměstnance oproti situaci A-5,25%-5,25%-8,98%-20,17%
% dopad na zaměstnance oproti situaci B5,54%0,00%-3,94%-15,75%
 
Zaměstnavatel     
Pojistné na sociální a zdravotní pojištění (33,8%)16 90020 28020 28019 43516 900
Celkové náklady na zaměstnance (před zdaněním)76 90080 28080 28076 93566 900
% dopad na zaměstnavatele oproti situaci A4,40%4,40%0,05%-13,00%
% dopad na zaměstnavatele oproti situaci B-4,21%0,00%-4,17%-16,67%
Daňový štít (19% z daňově uznatelných nákladů)-12 711-15 253-13 353-13 193-12 711
Celkové náklady se započtením
daňového štítu
64 18965 02766 92763 74254 189
% dopad na zaměstnavatele oproti situaci A1,31%4,27%-0,70%-15,58%
% dopad na zaměstnavatele oproti situaci B-1,29%2,92%-1,98%-16,67%
      
Veřejné rozpočty     
Vybrané pojistné na sociální a zdravotní pojištění22 40026 88026 88025 76022 400
Vybraná daň z příjmů fyzických osob4 9306 4306 4306 0554 930
Vybraná daň z příjmů právnických osob-12 711-15 253-13 353-13 193-12 711
Výběr do veřejných rozpočtů celkem14 61918 05719 95718 62214 619
% dopad na veřejné rozpočty oproti ministerstvem předpokládané situaci C-6,69%-26,75%