Ministryně Jana Maláčová a předseda ASO Bohumír Dufek dnes jednali o zahraničních pracovnících a kolektivních smlouvách

U příležitosti zahájení agrosalonu Země živitelka 2019, který byl dnes zahájen v Českých Budějovicích, se dnes setkali ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a předseda Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumír Dufek.

Na programu jejich setkání byly dvě zásadní otázky, které zajímají české zaměstnance, a tou je především otázka odměňování zahraničních zaměstnanců, kteří pracují v českých firmách. Druhým problémem, o které spolu hovořili, byla otázka co nejrychlejšího uznání platnosti Kolektivních smluv vyššího stupně ze strany ministerstva práce a sociálních na celé odvětví.

Pokud jde o Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS), obecně platí, že po jejich podpisu mezi zástupci zaměstnavatelů a odbory, je tato podepsaná KSVS postoupena ministerstvu práce a sociálních věci k posouzení a schválení její platnosti, a to pro celé odvětví hospodářství. Přitom dosavadní praxe ministerstva práce a sociálních věcí stanovuje, že platnost těchto KSVS pro celé odvětví je obvykle uznána až v polovině roku, i když KSVS byla již podepsána na počátku roku. Právě s tímto postupem nesouhlasí odboráři, kteří poukazují na to, že toto není správné. Vždyť význam platnosti rozšíření KSVS na celé odvětví hospodářství spočívá především v tom, že platí i pro podniky a firmy, které nejsou členy příslušného zaměstnavatelského či podnikatelského svazu. Právě tato skutečnost umožňuje, aby zaměstnanci ve firmách, kde nepůsobí odbory, měli stejné podmínky, které platí pro zaměstnance těch podniků, které nejsou členy zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Právě v tom spočívá význam KSVS.

Předseda ASO Bohumír Dufek, tedy jménem druhé největší odborové centrály u nás, informoval ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou o názoru odborů, že by se termín, tj. polovina roku, měl změnit a posunout alespoň o pár měsíců kupředu.

Naše zaměstnance zajímá i režim Ukrajina

Druhá otázka, o níž předseda ASO Bohumír Dufek dnes hovořil s ministryní Janou Maláčovou, se týká zaměstnanců pracujících v režimu Ukrajina. Vláda ČR v červnu letošního roku totiž rozhodla, že mzda ukrajinských pracovníků má být 1,2 násobek zaručené mzdy kmenových zaměstnanců, kteří jsou v stálém pracovním poměru, což se týká především českých zaměstnanců. S tím nesouhlasí značná část stálých zaměstnanců, kteří se obracejí na odbory s výzvou, aby se tato situace změnila.

Protože v současné době se připravuje další materiál, který se týká režimu Ukrajina, a který by měl v dohledné době odejít k projednání a schválení do vlády ČR, obrátil se dnes předseda ASO Bohumír Dufek na ministryni Janu Maláčovou s tím, že jí osobně vysvětlil negativa stávajícího rozhodnutí vlády ČR, jenž se týká pracovníků v režimu Ukrajina. Vysvětlil jí, že pro budoucnost není možné, aby ukrajinští pracovníci plošně, to je „en bloc“, podléhali tomu režimu, který je, oproti českým zaměstnancům, zvýhodňuje o 20 %. Zejména jde o to, že toto znevýhodnění se týká pracovních činností, které jsou vypláceny v úkolové mzdě. Jak zdůraznil Bohumír Dufek, není možné, aby jedna část zaměstnanců byla, to je na tom samém pracovišti, vyplácena v úkolové mzdě a druhá prakticky v hodinové mzdě a přitom měla o 20 % vyšší mzdu než kmenoví zaměstnanci. Právě tato skutečnost vyvolává nespokojenost českých zaměstnanců s přijímáním pracovníků v režimu Ukrajina.

Podle Bohumír Dufka je nutné tento systém, kdy jsou na jednom pracovišti vypláceni zaměstnanci v úkolové mzdě a druzí v hodinové mzdě, od sebe oddělit. Proto odbory žádají vládu ČR, aby byla tato situace přehodnocena s tím, aby se našlo solidní řešení pro všechny skupiny zaměstnanců. Výsledkem dnešního jednání, jak dále informoval Bohumír Dufek, je, že k oběma bodům svolá ministryně práce a sociálních věcí jednání všech zainteresovaných složek. Cílem by mělo najít schůdné řešení pro všechny, již otázka platnosti KSVS po větší část roku a systém odměňování ukrajinských pracovníků, týká. O průběhu tohoto setkání příslušných odborníků, zaměstnavatelů a odborů vás budeme následně informovat.

Miroslav Svoboda