Dokáží se zemědělští odboráři a zaměstnavatelé při kolektivním vyjednávání letos vůbec dohodnout?

V pátek 4. prosince 2020 se v Praze uskutečnilo druhé kolo kolektivního vyjednávání mezi Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) a Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů o znění Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) pro rok 2021. Zemědělské odbory navrhují zvýšení mezd zaměstnancům v sektoru zemědělství o 6 procent, zatímco zemědělští zaměstnavatelé a podnikatelé navrhují zvýšení mezd o pouhé jedno procento. To odboráři považují za výsměch, neboť, by tato suma peněz nepokryla ani inflaci, která se blíží ke třem procentům v letošním roce, a to díky propadu české ekonomiky, která nastala v důsledku pandemie koronaviru. Proto také druhé kolo tohoto kolektivního vyjednávání skončilo prozatím neúspěchem, neboť zemědělští podnikatelé, nejen že nechtějí akceptovat argumenty odborářů, ale nejsou ochotni jít i na rozumný kompromis.

Musím také říci, že během dnešního jednání se projevil značný rozdíl mezi odboráři a podnikateli v náhledu, jak by se měla řešit mzdová otázka v českém zemědělství. Zemědělští podnikatelé totiž nárůst mezd neustále spojují s vládním balíčkem, který byl přijat v Poslanecké sněmovně před páry dny, a který vláda ČR předložila, jako jedno z důležitých opatření pro další ekonomický vývoj v České republice. Zároveň musím zdůraznit, že odborová centrála, tj. Asociace samostatných odborů, jejímž členem je i OSPZV-ASO ČR, byla jedna z institucí, která podpořila snížení daně z příjmu na 15 procent v rámci zrušení superhrubé mzdy. Odboráři současně podpořili požadavky zaměstnavatelů a podnikatelů, aby bylo podnikatelským organizacím umožněno čerpání dotací v rámci podpůrných programů, které byly schváleny vládou a Parlamentem ČR, jako nezbytná pomoc pro zmírnění jejich ekonomických problémů, které nastaly v důsledku nouzového stavu, který byl vyhlášen kvůli pandemii koronaviru Covid-19.

Ještě chci k tomu dodat, že zaměstnavatelé a podnikatelé v žádném případě nepomohli odborářům v tom, aby byl v Parlamentu ČR urychleně schválen program Kurzarbeit, a to podle německého vzoru, který se v sousedním Německu plně osvědčil, zatímco o českém znění návrhu Kurzarbeitu se vedou mezi zaměstnavateli a odboráři, ale také i mezi uznávanými ekonomy, diskuse, zda je dobře připraven, aby pomohl udržet zaměstnanost v České republice. Proč o tom hovořím? Protože, podle našeho názoru, by právě Kurzarbeit pomohl udržet zaměstnanost v zemědělství.

Když zhodnotím průběh dnešního kolektivního vyjednávání, musím konstatovat, že jednání bylo, to je z obou stran, věcné. Nicméně tón, který byl ze strany zemědělských podnikatelů zvolen, bych nazval možná až příliš agresivním a hlavně jednostranným, někdo by dokonce mohl říci i brutálním, na což jsme museli logicky reagovat. To, že obě strany nezměnily ani o kousek svá stanoviska v důsledku naprosto neměnného postoje zemědělských podnikatelů, považují odboráři za velice špatný výsledek. Zde bych rád podotkl, že v jiných odvětvích bývá zvykem, že když odboráři nemohli uspět se svými požadavky, tak se obě strany většinou dohodly na zvýšení mezd, aby pokrylo alespoň inflaci. V příštím kole jednání o kolektivní smlouvě, které se uskuteční 22. prosince 2020, náš odborový svaz připraví a předloží zemědělským podnikatelům argumenty, které by mohly být základem pro možný kompromis.

Bohumír Dufek

předseda

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů ČR