Červnové jednání tripartity bude mít velký význam pro další vývoj v naší zemi!

Rozhovor s předsedou Asociace samostatných odborů Bohumírem Dufkem

Hlavním bodem programu jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR neboli tripartity má být návrh státního rozpočtu pro rok 2022. Ministerstvo financí počítá se schodkem 390 mld. korun. V médiích se vede polemika, není-li návrh tohoto schodku je příliš vysoký. Jaký je názor Asociace samostatných odborů?

Hovořím-li za Asociaci samostatných odborů (ASO) jsme toho názoru, že uvedený návrh rozpočtu je velmi dobře nastaven. Naši podnikatelé mohou počítat s tím, že budou mít k dispozici finanční prostředky na pokrytí jejich ztrát v době pandemie. Problém spočívá ale v tom, že vláda musí předložit návrh státního rozpočtu do Poslanecké sněmovny do konce září, a přitom se počátkem října se konají volby do Poslanecké Sněmovny, takže uvidíme, jaké bude po těchto volbách nové rozložení politických sil. Faktem je, že konečná verze státního rozpočtu se obvykle schvaluje v prosinci. Do té doby uvidíme, jak se pandemie koronaviru bude dále vyvíjet.

V této návaznosti, jak hodnotíte argumentaci odpůrců výše navrženého schodku státního rozpočtu, která se objevuje v médiích?

Řekl bych, že kritici současného návrhu státního rozpočtu ve svých komentářích prostě zastupují určité finanční skupiny, které chtějí, aby měly i nadále vysoké zisky. Zároveň mnozí z nich hlásají nutnost co nejrychlejšího přechodu k euru. Ale, zde musím podotknout, že současná vláda, ale i vedení ČNB, tvrdí, že přijetí eura misí být dobře připraveno, neboť by pro řadu našich občanů mohly nastat vážné problémy, které by souvisely se značným růstem cen potravin, energií i ostatních životních potřeb. Samozřejmě, jako odborová centrála, jsme proto, aby euro bylo přijato ve vhodnou dobu.

Na programu tripartity bude i otázka zvedení evropské minimální mzdy. Co k tomu můžete říci?

Asociace samostatných oborů vždy hájila zvyšování minimální mzdy u nás. Přínos minimální mzdy spočívá i v tom, že díky tomu se zvyšují i ostatní mzdové tarify, což vede k tomu, že se lidem zvyšují mzdy.

Pokud jde o evropskou minimální mzdu jsme velmi rádi, že vrcholné orgány Evropské unie se tím zabývají. Evropská unie, podle nás, by měla být sociálním projektem, kde budou lidé za svoji práci spravedlivě ohodnoceni a dobře zaplaceni. Ale, máme v současné době i případy, kdy je tato sociální politika porušována. Například v sousedním Německu někteří podnikatelé zacházejí se svými zaměstnanci, a to především se zahraničními dělníky tak, že jim odmítají platit minimální mzdu, která je v Německu uzákoněna. To je, podle nás, špatně.

Ještě bych dodal, že v případě minimální mzdy v České republice, existují mezi odbory a zaměstnavateli diskuse, podle jakého vzorce by se měla minimální mzda vypočítat. Faktem, je že mezi minimální mzdou v řadě evropských zemí a minimální mzdou v České republice je určitý rozdíl, který by se měl v příštích letech postupně srovnat. Podnikatelé sice, říkají, že na to nemají, ale, zatím na to měli vždy. Když nemohou sehnat zaměstnance do svých provozů, tak je prostě musejí dobře zaplatit.

Na jednání tripartity je i projednání novely zákona o významné tržní síle. Z jakého důvodu ASO tuto novelizaci zákona podporuje?

Zákon o významné tržní cíle se již od roku 2010 snaží regulovat vztahy mezi obchodními řetězci a jejich dodavateli, to je našimi zemědělci. Byl sice již jednou novelizován, ale protože se ukázalo, že někteří obchodníci podstatu tohoto zákona tak trochu obcházeli, představitelé agrárního sektoru došli k názoru, že zákon si vyžaduje další novelizaci.

Pro nás, pro zemědělce je, kromě zákona o významné tržní síle, důležitý i zákon o potravinách, jehož smyslem je zajistit vyšší zastoupení českých potravin na pultech supermarketů a hypermarketů, které jsou ve vlastnictví zahraničních řetězců. V lednu tohoto roku byl zákon o potravinách schválen v té podobě, kdyby toto zajišťoval. Ale, ze strany obchodníků se strhla obrovská negativní a nesmyslná kampaň proti vyššímu zastoupení českých potravin na pultech obchodů. Výsledkem bylo, že příslušný paragraf tohoto zákona byl nakonec zrušen. My jsme ale názoru, že v budoucnu bude nutné se k této otázce ještě jednou vrátit.

Nyní zpět k zákonu o významné tržní síle. Jde nám o to, že pro české zemědělce to bude významná podpora v tom smyslu, že se narovnají obchodní vztahy s řetězci s tím, že po dodavatelích našich potravin nebudou vyžadovány různé poplatky. Myslíme si, že je třeba zargumentovat i to, že situace by měla dospět do takového stádia, aby se podstatně snížil dovoz a rozvoz potravin napříč Evropou. Snížila by se tak i uhlíková stopa, jak to požaduje Zelená dohoda pro Evropu v rámci Strategie „Od zemědělce na vidličku“. Myslíme si, že nákup potravin, zejména ovoce a zeleniny, od místních producentů, je tím nejlepším způsobem, co by měly obchodní řetězce akceptovat.

Před jednáním tripartity jste byl nedávno přijat premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. O čem jste konkrétně jednali?

Předmětem našeho jednání byl státní rozpočet na rok 2022, minimální mzda, navýšení platů zdravotníků, jejich další odměny a informace o schvalování projektů v rámci BOZP. Při jednání s ministrem zdravotnictví jsme hovořili o problematice testování na dětské letní rekreaci. Mimochodem, náš Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR má ve svém majetku řadu objektů, které jsou určeny pro tuto dětskou letní rekreaci. Musím k tomu rovněž poznamenat, že v loňském roce jsme nezaznamenali ani jediný případ, že by některé z dětí onemocnělo covidem, takže chceme, aby tomu bylo i letos.

Ještě bych chtěl připomenout, že všichni ti, kteří v loni a letos na jaře hovořili proti dětské letní rekreaci či proti školám v přírodě, si nyní stěžují na to, jak děti po celou tuto dobu trpěly. Ostatně, říká i ministr školství Robert Plaga, který měl ke školám v přírodě zaujmout již v loňském roce vstřícnější postoj. Na jednání tripartity jsme o otevření škol v přírodě, případně i o využití dětských letních táborů, hovořil několikráte, a to od září loňského roku. Doufejme, že ministerstvo zdravotnictví, pod vedením staronového ministra Adama Vojtěcha k tomu zaujme vstřícnější postoj, než tomu bylo dosud, tedy ještě před několika měsíci. Jde přece o to, aby děti byly zdravé a měly chuť do života.

Miroslav Svoboda