Bohumír Dufek: Vláda by měla vyslyšet požadavky odborů! Zbídačování našich občanů musí přestat! Jinak budou odbory pokračovat v protestních akcích!

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) a Asociace samostatných odborů (ASO) pořádají v pondělí 27. listopadu 2023 „Den protestů za lepší budoucnost České republiky“, v jehož rámci proběhne i demonstrace odborů na pražském Malostranském náměstí, a to od 13.00 hod. Tuto demonstraci zorganizovaly a požádají Odborový svaz KOVO a Asociace samostatných odborů s tím, že se jí aktivně zúčastní i odboráři z dalších odborových svazů.

Protože jedním z pořadatelů této demonstrace je Asociace samostatných odborů, požádali jsme jejího předsedu Bohumíra Dufka o rozhovor.

Demonstrace, kterou vaše odborová centrála pořádá, společně s OS KOVO, je součástí protestu odborů proti politice současné vlády. Co bylo bezprostředním důvodem svolání této odborářské akce a co si od ní odbory slibují?

Vládní pětikoalice, která se ujala vlády nad naší zemí, před dvěma lety, prakticky, po celou dobu, prosazuje asociální politiku, která vede ke zbídačování mnoha našich občanů. Tím, že dopustila, aby při energetické krizi, kterou v loňském roce zažila Evropa, naprosto neúměrně zdražily ceny energií, pohonných hmot, což se projevilo výrazným zdražením potravin a prakticky všech základních potřeb pro život našich občanů. To je, že jejich příjmy z větší části spolknou výdaje na domácnost. Tak se to, ve svých důsledcích, projevilo i tím, že řada našich občanů se ocitla na hranici bídy, případně se k ní blíží. Podle odhadu Eurostatu je v České republice na hranici bídy jeden milion lidí. To je opravdu hodně.

Rovněž jde i o to, že zatímco ostatní země EU se již dostaly na předkrizovou úroveň, česká ekonomika naopak klesá, a to již několik měsíců za sebou. Je to dáno především výrazným poklesem kupní síly obyvatelstva, jak uvádějí sami obchodníci.

Bezprostředním impulsem pro svolání odborářských protestů bylo schválení tzv. konsolidačního balíčku, který prosadila současná vláda, jako opatření k ozdravění veřejných financí. Avšak odbory ho nazývají daňovým balíčkem, protože ve skutečnosti zvyšuje daně firmám i řadovým občanům!

Podle nás by měla vláda změnit svoji politiku, zejména ekonomickou, měla by se soustředit na prorůstová opatření v ekonomice, nikoliv ji brzdit neuváženými škrty ve výdajích státu, což při schvalování rozpočtu pro příští rok, podle předložených návrhů, postihne prakticky všechny rezorty, s výjimkou armády, kde naopak rozpočet vzroste. Prostě se musí někde ubrat. Nejvíce to pocítí školství, zdravotnictví, ale také i řada dalších oborů.

Jenže, jak by měla tato vláda naordinovat růst české ekonomiky, když ve vládě není žádný ekonom, člověk, který ekonomice rozumí a dokáže vytýčit program ekonomického růstu národního hospodářství. Ten prostě současné vládní pětikoalici chybí.

Říkáte, že důsledky asociální politiky současné vládní koalice nyní pociťuje většina našich občanů…

Ano, je tomu tak. A to se musí změnit! Proto odbory pořádají Den protestů za lepší budoucnost České republiky. Vždyť jsme to my, odbory, které hájí zájmy řadových občanů. Musí o nás vědět i co nejširší veřejnost. Chceme být slyšet, vidět! Vláda by si měla uvědomit sílu odborů a neignorovat naše požadavky, které jí, v rámci sociálního dialogu, překládáme. Jenom připomínám, že nespokojenost našich občanů s politikou této vlády ve společnosti roste, a to v posledních měsících velmi výrazně!

Nevyslyší-li vláda toto varování odborů, co bude dále?

Odbory nemohou nechat bez všimnutí rostoucí nálady nespokojenosti našich občanů s politikou současné vlády. Musí být v čele protestních akcí, musí o sobě dát vědět, musí jednoznačně zformulovat požadavky odborů, které by vedly k obratu české ekonomiky k lepšímu a následnému zlepšování životní úrovně lidí u nás. Proto Asociace samostatných odborů již od jara loňského roku volá po důraznějších akcích odborů. Ostatně vyjádřili jsme to již velmi hlasitě na loňském červnovém protestním shromáždění našich zemědělců v pražské Lucerně a na Václavském náměstí, kde se ozvaly požadavky na vyhlášení generální stávky.

Takže, jestliže 27. listopad je datumem generální stávky, která se konala v roce 1989, je patrné, že neuvědomí-li si tato vláda, jaké jsou nálady a požadavky lidí, tak je potřeba dále organizovat další protestní akce. A nedá se vyloučit, že to nakonec může vést i k novému vyhlášení generální stávky, což by se, podle nálady v naší společnosti, klidně mohlo stát i na jaře příštího roku. Máme ohlasy, že u řadových odborářů tyto pocity, že by se měly uspořádat rozhodnější akce, stoupají. Jenom připomenu akce našich zemědělců, kdy do ulic vyjela těžká zemědělská technika, ulice zabarikádovaly velké balíky slámy, což se stalo před více než deseti lety, při tehdejších protestech odborů proti důsledkům politiky tehdejších vlád Mirka Topolánka a Petra Nečase. Takže, připomínám to nejen současné vládě, ale i našim občanům, aby si na to rozpomněli a dokázali se motivovat k rozhodnějším protestům!

Kdyby, díky neústupnosti této vlády, došlo na jaře na generální stávku, co by, podle vás, mělo poté následovat?

Generální stávka by se měla stát impulsem k vyvolání předčasných voleb. Vždyť východiskem ze současného marasmu politiky současné vlády je nové „rozdání karet“. Nové vlády by se, po mimořádných parlamentních volbách, měli ujmout lidé, kteří si váží hodnot, jaké většina našich občanů zastává, a budou, to je jako skuteční odborníci, kteří již v životě něco dokázali, naši republiku zodpovědně a velmi dobře řídit s tím, že dokáží plně využít svých zkušeností, dovedností a mnohdy i selského rozumu. To je právě to, co totiž mnohým lidem, zejména těm, kteří se mnohdy nesprávně považují za vůdčí osobnosti, chybí!

Miroslav Svoboda