Bohumír Dufek: Ozdravění veřejných financí? Vláda jedná polovičatě a špatně. Lidem se má poctivě říci, co je čeká!

„Pokud jde o ozdravění veřejných financí, vláda jedná polovičatě a špatně,“ prohlásil v úterním pořadu Press klub rozhlasové stanice Frekvence 1 předseda Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumír Dufek, když se ho moderátor pořadu zeptal, jak hodnotí výsledky úterního jednání premiéra Petra Fialy, a některých ministrů s odbory, tj. Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) a Asociací samostatných odborů.

Bohumír Dufek dále uvedl, že v návrhu opatření ke konsolidaci veřejných rozpočtů je vidět, že vládní pětikoalice mezi sebou velmi složitě dojednávala určitý kompromisní návrh, na což již upozorňoval několikráte, tedy od jeho zveřejnění. Na druhé straně poznamenal, že oceňuje, že premiér Petr Fiala vyslyšel jeho návrh na jednání, protože je správné, aby předseda vlády a odpovědní ministři slyšeli námitky a výhrady odborů k tomuto vládnímu „konsolidačnímu balíčku“. Jenže, jak zároveň konstatoval, že toto jednání s odbory se mělo uskutečnit o měsíc, či spíše o měsíc a půl, dříve. Zároveň dodal, že ze současného vývoje kolem návrhů na ozdravění veřejných financí vyplývá, že těžiště boje, o to, jak budou tyto návrhy nakonec vypadat, se nyní přesune do Poslanecké sněmovny, to je především na období mezi prvním a druhým čtením návrhu předložených změn zákonů v rámci těchto navržených opatření.

Na to reagoval moderátor pořadu s tím, že strany vládní koalice shodně tvrdí, že je již prakticky hotovo, pokud jde o předložené vládní návrhy.

Bohumír Dufek na to odpověděl: „V tom musím být tvrdý kritik“. Podle něho jde o balíček, který se týká úspor ve výši 150 miliard korun, ale ve skutečnosti se problém úspor ve veřejných financích týká celkové sumy ve výši 400 miliard korun, což v podstatě znamená, že na programu bude další „balíček“ úspor. Takže, „udělat to polovičatě, nemá cenu, já vyčítám této vládě, že to dělá polovičatě a špatně,“ dodal Bohumír Dufek.

Moderátor k tomu poznamenal, že výrok předsedy odborů chápe tak, že škrtat v rozpočtech by se mělo více, a že tyto změny by měly být mnohem robustnější. Načež k tomu uvedl, že poradce premiéra Fialy, ekonom Štěpán Křeček říká, že toto tento konsolidační balíček, je tím nejvýznamnějším rozhodnutím, které se za posledních 30 let, anebo spíše v poslední době, učinilo.

Bohumír Dufek k této poznámce moderátora uvedl, že otázka vyřešení ozdravění veřejných rozpočtů se nedá vyřešit za jeden či dva roky, ale, podle jeho, názoru, to potrvá tři, čtyři roky. Načež dodal, „ale musíte říci občanům, co je čeká, a ne schovávat před nimi krutou pravdu, že možná bude ještě hůře, a že toto je právě jedna z možných cest, jak veřejné finance ozdravit, a tím tuto situaci vyřešit.“

Poté moderátor přešel zpět k tomu, že předseda ASO úvodem rozhovoru uvedl, že je rád, že premiér Petr Fiala svolal tuto schůzku s odbory. Přičemž se předsedy odborů zeptal, jestli má pocit, že premiér informace z odborů nedostává, a že veřejná prohlášení předsedy odborů nevnímá?

Bohumír Dufek odvětil, že ano, že je určité vnímá, ale problém spočívá v tom, že premiér je pod tlakem svých poradců s tím, že každý z nich říká premiérovi své názory. Přičemž ale premiér nemá mnoho času na vyhodnocení a posouzení jejich návrhů.

Poté se rozhovor pro Frekvenci 1 stočil i k otázce o čem hovořil premiér či jeho ministři, pokud jde návrhy odborů, jak je na jednání prezentoval předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Předseda ASO Bohumír Dufek k tomu uvedl, že je rád, že se jednání uskutečnilo, a to přesto, že premiér Fiala vyčetl odborům, že jsou ve stávkové pohotovosti (ČMKOS je ve stávkové pohotovosti – pozn. red.), a přitom chtějí jednat s vládou. Načež dodal, že by tuto premiérovu poznámku raději ponechal bez komentáře, protože, podle jeho názoru, když se jedná, tak se má jednat. Různé akce se potom mohou vyhlásit, když jednání ztroskotá.

Na to reagoval moderátor pořadu poznámkou: „Pochopil jsem správně, že jste si tak trochu rýpl do kolegy Středuly, který vyhrožuje stávkovou pohotovostí a generální stávkou, a to již před nějakou dobou?“

Bohumír Dufek mu odvětil: „Nebylo to rýpnutí, ale byl to tak trochu stesk, protože já jsem premiéra Fialu požádal o jednání předsednictva tripartity již v březnu, ale nikdo mne (míněno z ČMKOS a jeho odborových svazů – pozn. red.) nepodpořil“. Poté předseda ASO uvedl, že premiér Fiala mu vzkázal, aby organizaci této záležitosti, to je svolání předsednictva tripartity, zorganizoval vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Jenže, ten tak neučinil, což Bohumír Dufek považuje za ukázku jeho arogantního přístupu k celému problému. Tyto „uraženecké nálady“, jak je předvádí ministr Jurečka, nejsou podle Bohumíra Dufka, podle jeho gusta.

Další otázka moderátora směrovala k tomu, jestli odbory, v případě generální stávky, jak ji avizoval předseda ČMKOS Josef Středula, ochromí Českou republiku.

„Já bych chtěl, abyste pochopil, že stávka, i generální stávka je prostě legitimní nástroj odborů, aby něčeho dosáhly,“ odpověděl mu Bohumír Dufek. Načež dodal, že když se podívá do Evropy, tam se běžně stávkuje. Přičemž poukázal na to, že právě v úterý hrozila v Německu stávka železničářů. Podle něho je však důležité, aby odbory tuto stávku avizovaly dopředu, aby se na ni mohli občané připravit. Vzápětí k tomu dodal, že například v Belgii se stávku pomalu každý týden. Zatímco, české odbory, podle Bohumíra Dufka, jsou v tomto případě spíše umírněné. V této návaznosti však připomněl, že kdyby v tehdejším Československu nebyla v roce 1989 generální stávka, tak by v současné době u nás neexistovala žádná ODS či KDU-ČSL, a fungovalo by zde jiné politické zřízení. Načež zdůraznil, že by chtěl, aby u nás lidé vnímali, že generální stávka je legitimní nástroj odborů, a pokud budou u nás stávky, či nikoliv, o tom se rozhodne během doby, to je, jak bude probíhat další ekonomický vývoj českého hospodářství. To je, jakým způsobem a nakolik se ekonomická situace našich občanů zhorší.

Následovala otázka jedné posluchačky, která připomněla, že vláda šetří na lidech, a přitom jsou od ledna vyšší platy politiků. Dále se zeptala, proč se tolik peněz dává církvím a různým neziskovkám. Načež si sama odpověděla, že je, podle vlády, jednoduší peníze sebrat lidem než neziskovým organizacím.

Bohumír Dufek na to reagoval tím, že dnes se mnohdy tvrdí něco, co ve skutečnosti není pravda. Proto je potřeba se podívat do historie. V této návaznosti připomněl, že již v roce 1996 říkal, že Česká republika je malý stát, a že bychom měli mít malý a efektivní stát. Načež konstatoval, jak nám v současnosti náš stát „nabotnal“. „Vy si myslíte, že 3,5 milionu zaměstnanců dokáže ufinancovat tak obrovský aparát, který nejen, že neslouží občanům, ale ještě ty občany otravuje, a svými zákony jim přidělává problémy,“ dodal.

Poté přešel k problematice financování neziskových organizací. Načež uvedl konkrétní příklad hlavního města Prahy, kdy někteří aktivisté blokují dopravu s cílem omezit rychlost automobilů v Praze. Je sice pravda, že zvolený prostředek aktivistů, to je blokovat dopravu, je jejich legitimní právo, ale jde o to, že peníze na tyto jejich aktivity poskytuje magistrát hl. m. Prahy, což Bohumír Dufek nepovažuje za správné. Proto navrhuje, aby se tato finanční výpomoc neziskovým organizacím zkontrolovala a prověřila.

Pokud jde o otázku zvýšení platů politiků, ti by, podle Bohumíra Dufka, měli vyslat veřejnosti jasný signál, že také chápou, že by neměli být ti první, kteří si zvedají platy. Obdobný postoj, to je úspory v příjmu peněz, by měly prokázat i církve. Bylo by to od nich slušné, vezmeme-li se do úvahy, jak se jim zvyšují jejich příjmy od státu, a to v souvislosti s vyrovnáním jejich majetků za křivdy, které církve prožily v minulosti. Církve by měly také říci, že v současné ekonomické situaci jsou připraveny se podílet na jejím řešení tím, že se vzdají určitého nárůstu příjmů.

V této návaznosti Bohumír Dufek také připomněl, jak vicepremiér Marian Jurečka, ve své funkci ministra práce a sociálních věcí, a který je zároveň i předsedou KDU-ČSL, neustále zdůrazňuje, že má stát šetřit pro budoucí generace, a proto, v rámci tohoto šetření, odebral důchodcům peníze z účtů jejich důchodů. Načež dodal, že to bude právě budoucí generace, která u nás změní důchodový systém, na což ministr Jurečka nemá odvahu.

Poté se moderátor zeptal, kde chce předseda ASO ušetřit 400 miliard korun, jak v průběhu rozhovoru naznačil, že je to potřeba.

Předseda odborů k tomu řekl, je nejprve je nutné se podívat na to, kde vlastně tak obrovský dluh vznikl. Podle něho to byli především politici, díky nimž tento dluh vznikl, protože si neustále půjčují peníze s tím, že se budou splácet v budoucnosti. Takže, podle Bohumíra Dufka, by se s úsporami mělo začít u nich. Připomněl, že již v roce 2012 kdy byl premiérem Petr Nečas, jako předseda odborů, mu tehdy předal návrh, aby všem ministerstvům plošně sebral neobsazená tabulková místa, zrušil je a ponechal jen obsazená tabulková místa. Je sice fakt, že poté jeho návrh opakovala řada politiků u nás, ale on s tím, jako odborář, přišel již tehdy.

Cílem tohoto opatření, jak dále Bohumír Dufek vysvětlil, je snížit státní aparát. Načež dodal, že když se začne hovořit o tom, že se musí udělat audity, tak se obvykle nic nezjistí, protože každý úřad bude zdůrazňovat, že právě prověřovaná agenda daného ministerstva je potřebná. Proto by Bohumír Dufek doporučil radikální řešení, to je, že by každý třetí zaměstnanec byl propuštěn, což se se uskutečnilo plošně v celé státní správě. Tím by se, podle něho, ušetřilo 40 miliard korun.

Dalších 40 miliard korun by se, podle předsedy ASO, ušetřilo tím, že by se uskutečnily plošné škrty ve výdajích jednotlivých ministerstev a jejich podřízených úřadů. Konstatoval, že nakonec by si s tím tato ministerstva poradila. Vždyť například, když nemá rodina peníze, které jí nikdo nepůjčí, tak musí vyjít s tím, co má. Takže, tuto filosofii by měla přijmout i státní správa.

Podle Bohumíra Dufka je rovněž potřebné, aby tuto radikální „odtučňovací kůru“ doprovázely různé doprovodné akce. Konkrétně měl na mysli politiky, kteří si dosud zvyšovali platy, tak právě ti by s odtučňováním měli začít u sebe. Načež k nim přiřadil i soudce, protože i ti spadají do této kategorie zvyšování platů, jako politici. Takže, podle předsedy odborů, když se tyto návrhy na úspory sečtou dohromady, dá to sumu úspor ve výši cca 150 miliard korun.

Podle něho vznikne určitý rozpočet, který sice bude deficitní, ale již se s tím dá něco dělat. Přičemž poznamenal, že někdo může namítnout, že stát potřebuje věnovat určitou sumu peněz na investice. Jenže, stát na tyto investice, které by měly mít charakter podpory velkých dopravních či jiných staveb, nikoliv podpory neziskových organizací, může využít peníze z evropského fondu, který je pro jednotlivé státy EU otevřen v Bruselu.

Poté následovala další otázka posluchače, který se ptal, zda předsedovi odborů nevadí účast politiků na odborářských demonstracích, přičemž měl nejspíše na mysli nedávnou demonstraci odborů KOVO před Úřadem vlády ČR, jichž se zúčastnil bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) či předsedkyně KSČM Kateřina konečná.

Bohumír Dufek mu odpověděl, že by se, podle jeho názoru, neměli žádní politici zúčastnit odborových protestních akcí, protože v tom vidí problém, který spočívá právě v tom, že v daném případě již nejde o akci, kdy je sociální politika na prvním místě, ale jde o akci, která se účastí politiků stává akci politickou. A to se právě při demonstraci odborů KOVO před Úřadem vlády ČR stalo. A právě těmto akcím nechce Bohumír Dufek fandit.

Načež moderátor k tomu dodal, že se předseda ASO Bohumír Dufek ale sám zúčastnil demonstrace, kterou na jaře, na Václavském náměstí v Praze, pořádal předseda strany PRO Jindřich Rajchl. Načež se ho zeptal, zda to není v rozporu s tím, co říkal před chvílí.

Bohumír Dufek mu odpověděl, že to nebyla demonstrace odborů, ale demonstrace s politickými požadavky, na kterou byl pozván jako host. Načež k tomu dodal, že pokud demonstraci organizují odbory, tak to musí být bez politiků, ale pokud je odborář pozván na politickou demonstraci, musí prostě zvážit, zda je účast na ní, pro něho únosná či nikoliv.

Moderátor předsedovi odborů na to připomněl slova Bohumíra Dufka, která pronesl na demonstraci strany PRO, a to, že „skopčáci skoupili naši republiku a vysávají nás jako pijavice“ s tím, že se zeptal, zda nechce tato svá slova dodatečně odvolat.

Bohumír Dufek mu na to odvětil: „To jsem čekal, že se zeptáte. Na tom, co jsem na Václavském náměstí řekl, na tom trvám.“ Načež dodal, že uvede příklad pro svoji argumentaci. Uvedl, že je to to například člen týmu poradců premiéra Tomáš Prouza (prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR – pozn. red.), který osočuje obyčejné, poctivé lidi, kteří pracují v zemědělství, z toho, že ničí přírodu, půdu, a přitom je nazývá „agrobarony“, což je, podle nich, zcela zcestné a zavádějící. Proto také Bohumíra Dufka pověřili, aby, jako předseda odborů, v kritice postupu pana Tomáše Prouzy, a jemu podobných, přitvrdil. Načež Bohumír Dufek k tomu dodal, že Tomáš Prouza, byl jako člen ČSSD, před několika lety součástí vlády expremiéra Bohuslava Sobotky, přičemž se sám tehdy podílel na tom, že České republice postupně rostly dluhy. Přičemž v současné době si hraje na „experta“, který všemu rozumí.

V této souvislosti Bohumír Dufek, v úplném závěru rozhovoru, dodal, že on nikdy nefandil žádné politické straně, a jako předseda odborové centrály, se zúčastnil jak kongresu ODS, tak i sjezdu ČSSD.

ODBORY.Info Miroslav Svoboda