Bohumír Dufek: Musím jít demonstrovat, i kdybych měl zchromlé nohy!

Tak máme za sebou porcovací mašinerii našeho parlamentu.

Měl jsem představu, že demokracie je svobodné vyjádření názorů občanů jak k veřejným, tak i k politickým záležitostem země, které by zákonodárci mělo být bráno v úvahu. Válcovat občany je však v této republice veřejně povoleno, společnost to, jak se zdá, akceptuje a z úst vládní většiny to hlasitě zaznívá. Poslanci jsou sice také občané, ale dnem nabytí poslaneckého mandátu se z nich z nepochopitelných důvodů stávají od zbytku společnosti odtržení „nadobčané“ a pojetí demokracie si vysvětlují po svém jako léno. Je toto v pořádku, nebo se většina občanů volbou osobností svých zástupců zmýlila?
Český občan je ve veřejných záležitostech laxní až lhostejný a věří, že za něj vše nejlépe vyřídí někdo jiný. Spořádaně vyčká, jak se věci vyvinou, špatné zprávy přejde povzdechnutím a od plic u piva si svobodně zanadává, že zase bude hůř.
Je nejvyšší čas vyzvat politiky, aby v zájmu udržení demokracie, pokud současný stav lze ještě vůbec demokracií nazvat, konečně předkládali návrhy zákonů zajišťující stabilní společenské prostředí, kdy stát bude sloužit občanům a ne občané státu. Je nutné donutit zvolené zástupce lidu respektovat veřejné mínění, plnit předvolební sliby, ale také nést osobní zodpovědnost za svá rozhodnutí. Donuťme poslance k tomu, k čemu se svým poslaneckým slibem zavázali. Donuťme poslance k dodržování Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod. Donuťme poslance k aktualizaci Ústavy podle současných i budoucích potřeb občanů České republiky při dodržení Listiny, která je nedílnou součástí naší Ústavy. Pokud toho současní volení zástupci lidu nejsou schopni, nebo jim to jejich politické přesvědčení nedovoluje, požadujme nové volby.
Potřebujeme Ústavu České republiky, která bude sloužit občanům této republiky, ne jen politikům a jejich kmotrům. Ústavu, která zabrání tunelování našeho státu.
Chceme zákon o závazném obecném referendu, který bude skutečnou pojistkou demokracie v České republice, a který zabrání politikům rozparcelovat si republiku na čtyři roky jen pro sebe.
Chceme, aby poslanci snížili svoji poslaneckou imunitu pouze na půdu parlamentu a byli celým svým majetkem odpovědni za svá chybná politická rozhodnutí.
Ponechme pouze 100 poslaneckých křesel. Tím se zviditelní práce poslanců a občané tak budou moci jejich práci snáze hodnotit. A samozřejmě to přijde daňového poplatníka podstatně levněji.
Zrušme Senát! Je to zbytečná instituce sloužící jako trafika pro vysloužilé politiky, která jen odčerpává ze státního rozpočtu finanční prostředky. Kromě toho Senát nepotřebujeme, protože Poslanecká sněmovna na výsledky jeho hlasování vůbec nebere zřetel; nejedná se o pojistku demokracie, jak nám je neustále prezentováno, nýbrž o problematický a drahý appendix výkonu státní moci.
Viděli jsme zástupce lidu, jak si Poslaneckou sněmovnu nechali obehnat ploty a zátarasy. Policejní ochrana a množství policistů bylo nevídané. Moc bych si přál, aby takové nasazení policejních sil k udržení veřejného pořádku bylo ve Šluknově, Rumburku nebo v Ostravě. Tam však bohužel žijí jenom obyčejní občané a nikoliv poslanci, dožadující se klidu na práci pod policejní ochranou!
Když se tak dívám na naši politickou scénu a vidím Vondru, Kocourka, Kalouska, Řebíčka, Bursíka, nebo Béma, tak prostě musím jít demonstrovat i kdybych měl zchromlé nohy. Musel bych se každé ráno při pohledu do zrcadla stydět sám za sebe, kdybych veřejně nevyjádřil svůj odmítavý postoj. Nebudu čekat se založenýma rukama jako velká většina občanů. Nesdílím poraženecké nálady, protože vím, co chci. Chci veřejně vysvětlovat naše odborářské požadavky, které jsme jasně formulovali a jsme odhodláni na nich důsledně trvat.
Odvolám se na Britský týdeník The Economist, kde se píše: „vláda českých politických stran likviduje demokracii. České politické strany zneužívají svého nedotknutelného postavení vyloženě ve svůj prospěch, a proto se staly arogantní vůči občanům a řídí je korupce.“
Vyzývám vás všechny! Nebuďme lhostejní! Takhle to už dál nejde.
Přijďte vyjádřit svůj postoj 25. listopadu na Palackého náměstí v Praze 2, ve 12.00 hodin!

Bohumír Dufek
předseda Asociace samostatných odborů

www.outsidermedia.cz 11.11.2011