Bohumír Dufek: Dnešní podepsání kolektivní smlouvy v odvětví zemědělství pro rok 2019 je historickým úspěchem za uplynulých 30 let kolektivního vyjednávání!

V rámci kolektivního vyjednávání v odvětví zemědělství pro rok 2019 se dnes, 27. prosince 2018, dohodly Zemědělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace samostatných odborů (OSPZV-ASO) na podepsání kolektivní smlouvy pro rok 2019.

Oba sociální partneři, tj. zaměstnavatelské svazy a odbory, se dohodly na zvýšení mzdových tarifů pro rok 2019 ve všech 12 třídách s tím, že navýšení měsíčního mzdového tarifu činí v průměru 6,53 % a u hodinového mzdového tarifu v průměru 8,46 %! Přičemž se, v rámci této kolektivní smlouvy, zemědělští podnikatelé a odboráři dohodli i na zvýšení částky důchodového připojištění o 200 Kč měsíčně. Takže zaměstnanec, který pracuje v zemědělství přes tři roky, dostane od svého zaměstnavatele částku 950 Kč měsíčně. Pracovník, který v zemědělství pracuje přes dva roky, dostane 850 Kč měsíčně a zaměstnanec, který pracuje přes rok, obdrží 750 Kč měsíčně.

Kolektivní smlouvu pro rok 2019 v odvětví zemědělství dnes podepsali za zaměstnavatele – předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha, předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů František Winter a za odbory – předseda OSPZV-ASO Bohumír Dufek.

„Navýšení hodinového mzdového tarifu o 8,50 % považuji za historický úspěch v rámci našeho kolektivního vyjednávání za uplynulých 30 let!,“ prohlásil pro portál Odbory.info předseda OSPZV-ASO Bohumír Dufek. Zároveň konstatoval, že jednání o podepsání nové kolektivní smlouvy pro rok 2019 byla složitá, kdy obě strany argumentovali současnými ekonomickými ukazateli vývoje české ekonomiky v posledních letech a možným jejím dalším vývojem v příštím roce a dalších nejbližších letech. V této souvislosti ocenil, že se nakonec zemědělští podnikatelé a odboráři dohodli, a že tuto smlouvu podepsali. „Je to ku prospěchu zaměstnanců. Naši pracovníci v zemědělství si tuto dohodu, kterou jsme dnes uzavřeli, plně zaslouží,“ dodal.

„Mimochodem, začínáme se, mzdami v našem zemědělství, přibližovat k průměrné zde v České republice. Navíc, ukazuje se, že rozdíl mezi průměrnými mzdami v zemědělství v západní Evropě a v České republice je jeden z nejmenších. Nevím teď, momentálně, zda jsme na druhém nebo třetím místě v rámci EU, ale každopádně jde o velmi malý rozdíl. To je velice dobře,“ dále konstatoval Bohumír Dufek, když komentoval podpis nové kolektivní smlouvy pro rok 2019 v odvětví zemědělství. V této souvislosti také poznamenal, že věří tomu, že výsledný efekt této podepsané kolektivní smlouvy by měl pomoci i k náboru nových pracovních sil, nová, mladá krev, to je právě to, co české zemědělství v současné době enormně potřebuje!

V závěru svého komentování výsledného efektu kolektivního vyjednávání pro rok 2019 předseda OSPZV-ASO Bohumír Dufek popřál všem zaměstnancům v zemědělství, a jejich rodinám, příjemné a spokojené prožití novoročních svátků a hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2019.