Asociace samostatných odborů, na rozdíl od ČMKOS, odsouhlasila předložený návrh státního rozpočtu pro rok 2021!

Asociace samostatných odborů (ASO) během pondělního jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR neboli tripartity, podpořila návrh státního rozpočtu pro, rok 2021, jak ho dnes předložila vláda ČR k posouzení a projednání. Portál Odbory.info o tom dnes informoval předseda ASO Bohumír Dufek, který v této souvislosti jednoznačně odmítl interpretaci, která na tiskové konferenci zazněla v poledních hodinách, to je bezprostředně po jednání tripartity, z úst předsedy Českomoravské odborové konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly o tom, že odbory (a podnikatelé – pozn. red.) odmítly předložený návrh státního rozpočtu pro příští rok.

Předseda Bohumír Dufek k tomu dále dodal, že ASO svůj postoj zdůvodňuje mimo jiné i tím, že v okolních státech jsou tamější státní rozpočty, pokud jde o jejich deficity, na tom ještě hůře, než je tomu v České republice. Pokud jde o to, že v rámci připravovaného zrušení superhruné mzdy bude zaměstnancům snížena daň na 15 procent, tak ASO s tím plně souhlasí. Protože konečné stanovisko stejně nakonec zaujme Poslanecká sněmovna, která o návrhu státního rozpočtu pro rok 2021, dále o zrušení superhrubé mzdy a dalších otázkách měnové a fiskální politiky bude jednat v nejbližších týdnech a měsících. Premiér Andrej Babiš podotýká, že vláda v Poslanecké sněmovně nemá většinu, ale při projednávání těchto otázek, jako tomu bylo v případě státního rozpočtu pro rok 2020 si potřebnou většinu, to je přes 101 hlasů, nakonec vždy získala.

Předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek v této návaznosti rovněž zdůraznil, že média, která zveřejnila interpretaci ČMKOS k průběhu jednání tripartity, by měla vydat dementi a publikovat sdělení ASO o tom, že asociace předložený návrh rozpočtu, na rozdíl od ČMKOS, podpořila!

Miroslav Svoboda